Hoppa till innehåll
Media

AuroraAI lade en grund för AI-baserade tjänster

finansministeriet
Utgivningsdatum 13.3.2023 14.16
Pressmeddelande
AuroraAI-programmets logotyp

En oavhängig slututvärdering av det nationella programmet för artificiell intelligens AuroraAI och programmets egen slutvärdering har blivit klara. Programmet har enligt dem i det stora hela uppnått de uppställda målen. Det viktiga är att resultaten av programmet utnyttjas och görs allmänt kända också efter att programmet avslutats.

Målet med AuroraAI-programmet var att påskynda utvecklingen av den offentliga förvaltningen och offentliga serviceproduktionen på ett människoorienterat, livshändelsebaserat och AI-assisterat sätt.

Artificiell intelligens integreras i den offentliga förvaltningens funktioner

Enligt en oavhängig utvärdering av AuroraAI-programmet lade programmet bland annat grunden för en verksamhetsmodell för människoorienterad förvaltning och det utvecklade dessutom AI-assisterade AuroraAI-stödtjänster som olika organisationer och tjänster kan ta i bruk. Programmet ansågs vara experimentellt och ha karaktären av att skapa förutsättningar. AuroraAI:s sätt att engagera och bygga upp samarbetet agerar exempel åt andra program. Programmet har skapat en grund både för utnyttjande av artificiell intelligens i den offentliga förvaltningen och för en människoorienterad förändring av verksamhetssätten. Man har skapat sådana lösningar och verksamhetsmodeller för båda dessa som kan utnyttjas för vidareutveckling i organisationer inom den offentliga sektorn. 

Enligt de som intervjuats för en oavhängig utvärdering och de som svarat på enkäten lyfte AuroraAI-programmet fram två viktiga mål. Programmet ansågs skapa nya funktionella och tekniska möjligheter till internt samarbete inom den offentliga förvaltningen och till samarbete mellan olika sektorer, vilket effektiviserar verksamheten. För det andra utvecklade de organisationer som deltog i programmet sin egen tekniska kompetens och skapade olika förmågor med hjälp av vilka det var möjligt att styra den egna verksamheten och tjänsteproduktionen på ett mer verkningsfullt sätt. Enligt den slutliga utvärderingen har planeringen av verksamhetsmodellen varit aktiv.

Kommunikation och omfattande målsättningar medför utmaningar

Utvärderingen uppdagade även utmaningar. Som exempel kan nämnas det långsamma inledandet av programmet och programmets stora omfattning. Ett effektivt genomförande av programmet skulle ha krävt tydligare målsättningar. Det konstaterades också att kommunikationen om resultaten och utnyttjandet av dem åt intressentgrupper och parter utanför programmet varit otillräcklig.  

I rekommendationerna konstateras det att kännedomen om AuroraAI-programmets resultat och deras möjligheter borde stärkas också efter programperioden så att resultaten ska kunna utnyttjas på bästa möjliga sätt. I rapporten rekommenderas också att man vid genomförandet av den nationella digitala strategin (Digitala kompassen) utnyttjar de tekniska lösningar som skapats i anslutning till AuroraAI.

Den oavhängiga utvärderingen gjordes av Owal Group Oy och 4FRONT Oy på uppdrag av finansministeriet.

Mer information: 
Niko Ruostetsaari, specialsakkunnig, tfn 0295 530 309, niko.ruostetsaari(at)gov.fi