Hyppää sisältöön
Media

Brysselissä puhutaan pankkiunionista ja verotuskysymyksistä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 4.12.2015 15.32
Tiedote

Ecofin-neuvoston kokouksessa 8.12.2015 ministerit aloittavat keskustelut yhteisestä talletusvakuutusjärjestelmästä. Esillä on myös veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun estämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Valtiovarainministeri Stubb edustaa Suomea Ecofin-neuvostossa ja euroryhmän kokouksessa.

Neuvoston kokouksessa käsitellään ensimmäistä kertaa komission marraskuun lopussa antamaa asetusehdotusta yhteisestä talletusvakuutusjärjestelmästä (EDIS). Esillä on myös komission tiedonanto pankkiunionin loppuunsaattamisesta. Keskusteluja näistä kysymyksistä jatketaan Alankomaiden puheenjohtajuuskaudella keväällä.

Suomi katsoo, että yhteisen talletussuojajärjestelmän luominen on mahdollista vasta kun siihen voidaan liittyä maiden välillä tasavertaiselta pohjalta. Nykyisen kaltaiset erot pankkisektorien riskeissä johtaisivat yhteisessä vakuutusjärjestelmässä hyötyjen ja kustannusten epätasaiseen jakautumiseen. Tasavertaisen perustan luominen yhteiselle talletussuojajärjestelmälle edellyttäisi vähintään, että pankkisääntely ja -valvonta yhtenäistetään, eri maiden pankkisektorien riskejä vähennetään nykyisestä tuntuvasti ja talletussuojan kansalliset rahastointiasteet kartutetaan yhdenmukaiselle tasolle.

Pankkiunionin loppuunsaattamista koskeva tiedonanto (eng.)

Komission esitys yhteisen talletusvakuutusjärjestelmän perustamisesta  (eng.)

Aggressiivista verosuunnittelua estetään

Ecofin-neuvostossa käydään keskustelu liittyen OECD:n hankkeeseen veropohjan rapautumisesta ja voitonsiirtojen ehkäisemisestä (BEPS). Aiheesta hyväksytään myös päätelmät. Aihepiiriin liittyen ministerit keskustelevat lisäksi yhteisestä yhdistetystä veropohjasta (CCCTB). Komission aikomuksena on käynnistää uudelleen CCCTB:tä koskeva direktiiviehdotus ensi vuoden aikana. Suomi pitää aggressiivisen verosuunnittelun estämistä tärkeänä tavoitteena. Yhteistä veropohjaa valmisteltaessa on arvioitava järjestelmän vaikutus jäsenmaiden verotuottoihin.

Terrorismin rahoittamisen torjunta

Ecofin-neuvostossa käsitellään terrorismin rahoittamisen torjuntaa koskevia aloitteita. Asia nousi kokouksen asialistalle Pariisin terroristi-iskujen seurauksena. Suomi tuomitsee jyrkästi Pariisissa tehdyt terrori-iskut ja tukee yleisellä tasolla terrorismin rahoituksen vastaisia toimia.

Eurooppalainen ohjausjakso alkaa

Ministerit keskustelevat kokouksessa myös Eurooppalaisen ohjausjakson 2016 aloittamiseen liittyvistä raporteista, sekä hyväksyvät yhteisymmärryksen vakaus- ja kasvusopimuksen joustavuudesta.

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso

Kriisinratkaisurahaston täydentävä rahoitusjärjestely

Ennen Ecofin-neuvostoa pidetään epävirallinen istunto, jossa on tarkoitus hyväksyä poliittisesti yhteisen kriisinratkaisurahaston (SRF) täydentävä rahoitusjärjestely. Suomi on saanut keskeiset neuvottelutavoitteensa läpi ja voi hyväksyä julkilausuman ja antaa lopullisen poliittisen hyväksynnän lainalimiittisopimukselle.

Euroryhmä kokoontuu 7.12.2015

Euroryhmän alustavalla asialistalla on pankkiunioniin liittyen yhteisen pankkivalvontamekanismin (SSM) puheenjohtajan kuuleminen sekä sen tilintarkastusjärjestelyt, Kreikan tilannekatsaus, Irlannin ohjelman jälkeinen valvonta ja eläkeuudistusten vaikutukset julkisen talouden kestävyyteen.

Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Susanna Ikonen, puh. 040 673 6818, [email protected]