Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Digikuntakokeiluun ilmoittautuminen käynnistyy

Valtiovarainministeriö
11.8.2016 13.02
Tiedote

Valtiovarainministeriön digikuntakokeiluun ilmoittautuminen on alkanut. Kokeiluun voi ilmoittautua kahdessa eri roolissa, vaikuttajaksi tai kokeilijaksi. Vaikuttajat ovat jo toimintatapojen digitaalisia muutoksia toteuttaneita kuntia, jotka ovat saaneet niistä hyviä kokemuksia ja kustannussäästöjä. Kokeilijat lähtevät kokeilemaan uuden idean kehittämistä.

- Digikuntakokeilusta kunnat saavat mukaansa työkaluja, joilla toimintatapoja voidaan uudistaa kuntalaislähtöisesti teknologian avulla. Digitalisaatio mahdollistaa kuntalaisten palvelukokemuksen ja kuntatyöntekijöiden työkyvykkyyden parantamisen samalla kun saadaan kustannussäästöjä. Kunnissa on valtava potentiaali sähköisten palveluiden ja muun digin hyödyntämisessä. Tämän potentiaalin täysimääräinen saavuttaminen edellyttää rohkeaa asennetta ja hyvää muutosjohtamista, sanoo julkisten palveluiden digitalisaatiosta vastaava kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

Digikuntakokeilun tavoitteena on edistää sekä kuntien toimintatapojen että palveluiden ennakkoluulotonta, kuntalaisten hyvinvointia parantavaa ja tulevaisuussuuntautunutta kehittämistä. Sen tarkoituksena on digitalisaatiota hyödyntämällä saada aikaan näyttöön perustuvaa säästöä tai hillitä kuntien kustannusten kasvua. Samalla halutaan parantaa kuntalaisten asiakaskokemusta. Osana kokeilua toteutetaan kuntien digitalisaatioselvitys, jossa luodaan muun muassa arviointimalli kunnan digitalisaation kypsyystason määrittelemiseksi.

Alkukesästä 2016 otakantaa.fi:ssä toteutetun kyselyn mukaan kiinnostusta on erityisesti kokeiluihin, jotka koskevat

  • kuntien valmistautumista uuteen, maakuntauudistuksen jälkeiseen rooliin
  • sähköistä päätöksentekoa ja johtamista
  • sähköistä asiointia kuntapalveluissa
  • kuntalaislähtöistä palveluiden kehittämistä
  • osallistumista ja vaikuttamista
  • uusia palveluinnovaatioita.

Digikuntakokeilujen sisällöt tullaan valmistelemaan yhdessä osallistuvien kuntien kanssa. Kokeiluille tarjotaan tukimuotoina kilpailutettua osaamista, menetelmäosaamista, ideoiden rikastuttamista, mentoreita ja teemoittaisia tilaisuuksia. Kokeiluille tarjotaan myös tukea sekä kokemusten skaalaukseen ja levittämiseen valtakunnallisesti ja paikallisesti että toimintatapojen muutoksen säästövaikutusten laskemiseen.

Kokeiluun ilmoittautuminen on jatkuvaa ja se tapahtuu oheisten lomakkeiden avulla:

Hanke tukee osaltaan kokeilukulttuuria, -ajattelua ja -asennetta, kuntien verkostoitumista sekä asiakaslähtöistä toiminnan kehittämistä kuntasektorilla. Hanke myös edistää digitalisaationäkökulmasta kuntien valmistautumista roolinsa muutokseen.

Digikuntakokeilu on osa hallituksen reformia, jonka tavoitteena on karsia kuntien, maakuntien ja koko julkisen hallinnon kustannuksia miljardilla eurolla. Kokeilu on myös osa hallituksen kahta kärkihanketta, joiden tavoitteena on julkisten palveluiden digitalisoiminen ja kokeilukulttuurin käyttöönottaminen.

Kokeilun sivut: vm.fi/digikuntakokeillu

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Suvi Savolainen, puh. 02955 30122, suvi.savolainen(at)vm.fi

Ministerin erityisavustaja Tuomas Vanhanen, puh. 02955 30216 (ministerin haastattelupyynnöt)

Anu Vehviläinen Julkisen hallinnon ICT Kunta-asiat kärkihankkeet reformit