Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Anmälningstiden för digikommunförsöket inleds

Finansministeriet
11.8.2016 13.02
Pressmeddelande

Anmälningstiden för finansministeriets digikommunförsök har börjat. Det går att anmäla sig i två olika roller, antingen som påverkare eller som experimenterare. Påverkarna är kommuner som redan genomfört digitala förändringar av handlingssätten och erhållit goda erfarenheter och besparingar. Experimenterarna börjar utveckla nya idéer.

- Digikommunförsöket ger kommunerna verktyg för utveckling av verksamheten ur invånarnas perspektiv. Digitaliseringen möjliggör förbättring av kommuninvånarnas serviceupplevelse och de anställdas arbetskompetens samtidigt som man åstadkommer besparingar. I kommunerna finns en väldig potential för utnyttjande av digitala tjänster och annan digital verksamhet. För att denna potential ska realiseras fullt ut krävs en modig attityd och gott förändringsledande, säger kommun- och reformminister Anu Vehviläinen som svarar för digitaliseringen av den offentliga servicen.

Syftet med digikommunförsöket är att främja fördomsfri, välfärdsfrämjande och framtidsinriktad utveckling av kommunernas handlingssätt och av servicen. Målet är att man med hjälp av digitalisering åstadkommer verifierbara besparingar, eller åtminstone håller tillbaka ökningen av kommunernas kostnader, samtidigt som kommuninvånarnas kundupplevelse förbättras. Som ett led i försöken utreds även digitaliseringen i kommunerna, bl.a. genom att man skapar en utvärderingsmodell för definieringen av kommunens digitala mognadsnivå.

Enligt en enkät i Dinasikt.fi i början av sommaren är intresset synnerligen stort för försök som gäller

  • kommunernas förberedelser inför den nya rollen efter landskapsreformen
  • digitalt beslutsfattande och ledande
  • digital ärendehantering inom kommunala tjänster
  • serviceutveckling ur invånarperspektiv
  • deltagande och inverkan
  • nya serviceinnovationer.

Innehållen i digikommunförsöken bereds i samarbete med de deltagande kommunerna. Som stöd för försöken erbjuds konkurrensutsatt kompetens, metodexpertis, förädling av idéer, mentorer och temaspecifika tillställningar. Försöken understöds även både i fråga om skalning samt lokal och riksomfattande spridning av erfarenheter och beräkningen av förändringarnas spareffekter.

Anmälningstiden är kontinuerlig och anmälningarna görs via blanketterna nedan (på finska):

Projektet stöder för sin del försökskultur, -tänkande och -inställning, nätverksbildning mellan kommunerna samt kundinriktad verksamhetsutveckling inom kommunsektorn. Projektet främjar även kommunernas förberedelser inför deras nya roll ur digitaliseringsaspekten.

Digikommunprojektet är en del av regeringens reform som syftar till att minska kommunernas, landskapens och hela den offentliga förvaltningens kostnader med en miljard euro. Försöket är också ett led i två av regeringens spetsprojekt vilka syftar till att digitalisera den offentliga servicen och att ta i bruk en försökskultur.

Mer om försöket: vm.fi/digikuntakokeilu (på finska)

Förfrågningar:

Suvi Savolainen, överinspektör, tfn 02955 30122, suvi.savolainen(at)vm.fi
Tuomas Vanhanen, specialmedarbetare, tfn 02955 30216

Anu Vehviläinen Kommunärenden Offentliga förvaltningens ICT reformit spetsprojekt