Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

E-kirjastopalvelut ja rakennetun ympäristön lupapalvelut yleisimpiä digipalveluja monessa kunnassa

Valtiovarainministeriö
5.5.2020 13.34
Tiedote

E-kirjastopalvelut ja rakennetun ympäristön sähköiset lupapalvelut ovat yleisimpiä digitaalisia palveluja monessa kunnassa. Tämä käy ilmi valtiovarainministeriön tekemästä kuntien digitaalisten palvelujen kartoituksesta.

Kartoituksessa selvitettiin, minkälaisia digipalveluita kunnat tuottavat kuntalaisille ja kunnassa elinkeinotoimintaa harjoittaville, kuten yrityksille sekä miten näiden palvelujen tuotanto on järjestetty. Lisäksi selvitettiin, onko digipalveluiden käyttöön tarjolla tukea ja löytyykö verkkosivustolta saavutettavuusseloste. Kartoituksessa tarkasteltiin kuntien julkisia verkkosivustoja ja niillä tarjottuja digipalveluja asiakkaan, palvelun käyttäjän näkökulmasta. Tiedonkeruu tehtiin pääosin joulukuun 2019 ja tammikuun 2020 aikana.

Digikartoituksen keskeinen havainto on, että asukasluvultaan suuremmissa kunnissa digipalvelujen tarjonta on sekä määrällisesti runsaampaa että laadullisesti kehittyneempää. Digipalvelujen kehittyneisyys tarkoittaa mm. sitä, onko asiointiin tarvittavat lomakkeet mahdollista lähettää kunnalle sähköisesti ja onko sähköiseen asiointiin saatavilla tukea. Toinen havainto on, että mitä useampi kunta tarjoaa samaa digipalvelua, sitä kehittyneempi palvelu on. Kolmas havainto kertoo, että mitä vähemmän eri digipalveluita kunta tai muu palvelunjärjestäjä tarjoaa, sitä kehittyneempiä tarjotut palvelut ovat. Digipalvelujen tarjonnan ja digipalvelujen kehittyneisyyden näkökulmista kunnat ovat sitä samankaltaisempia, mitä suuremmista kunnista on kyse.

Digikartoituksen aineisto muodostuu kahdesta osasta: Keski-Suomen 23:sta kunnasta ja Manner-Suomea koskevista pienten ja keskisuurten kuntien sekä suurimpien kaupunkien otoksista (yhteensä 45 kuntaa). Keski-Suomen otoksella selvitettiin kuntien digipalvelujen tuotantoa laajemmin, ja sen perusteella valittiin Manner-Suomen otoksessa tarkasteltavat digipalvelut. Manner-Suomesta mukaan otetut kunnat on valittu pääasiassa ositetulla satunnaisotannalla, minkä lisäksi tarkasteluun on sisällytetty kaikki yli 100 000 asukkaan kaupungit.

Keski-Suomen kunnissa tarkasteltiin 52:ta digipalvelua ja Manner-Suomen otoksessa 15 digipalvelua. Mukana ei ole sosiaali- ja terveyspalveluja eikä palo- ja pelastustoimea. Kartoituksessa käytettyjen kuntien ja digipalvelujen otosten rajallisuudesta johtuen raportissa esitettyihin johtopäätöksiin on suhtauduttava suuntaa-antavina ja jatkoselvitystä vaativina, ei tieteellisesti pätevinä.

Saavutettavuudessa parannettavaa, yhteystiedot yleisin digituen muoto

Keski-Suomen kunnista maakuntakeskus Jyväskylällä on suurin digipalvelujen lukumäärä ja kaupungin digipalvelut ovat myös maakunnan kehittyneimmät. Pienin digipalvelujen lukumäärä löytyy asukasluvuiltaan pienistä Kinnulan, Kyyjärven ja Luhangan kunnista. Kaikissa Keski-Suomen kunnissa digitaalisesti on saatavilla esimerkiksi e-kirjastopalveluja.

Manner-Suomessa suurinta hajontaa digipalvelujen lukumäärässä ja digipalvelujen kehittyneisyydessä on pienissä kunnissa. Keskikokoissa kunnissa useammasta löytyy kaikki tarkasteluun mukaan otetut 15 digipalvelua. Suurimmissa kunnissa lähes jokainen kunta tarjoaa kaikkia digikartoituksen tarkastelussa mukana olevia 15:tä digipalvelua. Digipalvelujen kehittyneisyydellä mitattuna parhaimman tuloksen saa Helsingin kaupunki. Helsingin digipalvelujen kehittyneisyys on myös koko digikartoituksen korkein.

Saavutettavuutta ja digitukea selvitettiin erityisesti Manner-Suomen otoksissa. Näistä 45:tä kunnasta saavutettavuusseloste löytyi vain seitsemän kunnan verkkosivustoilta. Yleisin palvelukohtainen digituen muoto oli lisätietoja antavan yhteystiedot, jotka löytyivät lähes kaikista tarkastelluista digipalveluista. Myös sähköinen käyttöohje digipalveluun oli yleinen. Vähemmistö kunnista tarjosi verkkosivustoillaan chat-neuvontaa sähköiseen asiointiin liittyen.

Kuntien digikartoitus on osa helmikuussa käynnistynyttä Digitalisaation edistämisen hallitusohjelmahanketta. Digitalisaation edistämisen ohjelman toteutuksen myötä julkiset palvelut ovat kansalaisten ja yritysten saatavilla digitaalisesti vuoteen 2023 mennessä. Kuntien digikartoituksella pyritään osaltaan muodostamaan nykyhetken tilannekuvaa digitalisaatiosta Suomessa. Kuntien digikartoitusta hyödynnetään digitalisaation edistämisen ohjelman toteutuksessa ja sen rinnakkaishankkeissa.

Lisätietoja:

suunnittelija Waltteri Heino, p. 050 5178270, waltteri.heino(at)vm.fi
ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi, p. 02955 30208, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi

Kuntien digikartoitus -raportti