Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Energiaverotukseen muutoksia vuoden 2019 alusta

Valtiovarainministeriö
25.5.2018 9.19
Tiedote

Hallitus on päättänyt kiristää kivihiilen verotusta ja keventää maakaasun verotusta. Hallitus on myös päättänyt kehittää sähkön verotusta siten, että sähkövarastojen sähkön kahdenkertaisesta verotuksesta luovutaan ja sähköautojen työpaikoilla tapahtuvan lataamisen verokohtelua yksinkertaistetaan.

"Olen todella iloinen, että näillä muutoksilla otamme konkreettisia askelia ilmastotoimissamme. Ensi vuoden alusta oman sähköauton kytkeminen työpaikan lataustolppaan ei ole enää verotuskäytännöistä kiinni. Hiilen ja kaasun veromuutos saattaa tuoda jo lähivuosina tilanteen, jossa energialaitosten kannattaa polttaa ilmastopäästöiltään puhtaampaa maakaasua kivihiilen sijaan", sanoo valtionvarainministeri Petteri Orpo.

"Akkujen ja muiden energiavarastojen käyttö kasvaa räjähdysmäisesti maailmanlaajuisesti ja ne tulevat mullistamaan energia-alan 2020-luvulla. Kun poistamme akkujen tuplaverotuksen, teemme Suomesta ainutlaatuisen varastointiin liittyvien liiketoimintamallien kokeiluympäristön Euroopassa. Tällä osaamisella tulee olemaan valtava vientipotentiaali", Orpo lisää. 

"Yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotantoon kaavailtu veromuutos auttaa korvaamaan kivihiiltä ilmastoa vähemmän saastuttavalla maakaasulla. Tämä on ilmaston kannalta selvä askel oikeaan suuntaan", toteaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. "Poistamalla sähkön varastoinnin tuplaverotus ja yksinkertaistamalla sähköautojen työpaikkalataamisen verokohtelua haluamme vauhdittaa tulevaisuuden älykkäiden ja joustavien sähkömarkkinoiden kehittymistä", Tiilikainen jatkaa.

Yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon verotus muuttuu

Yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon (CHP-tuotannon) energiaverotukseen valmistellaan muutos, jossa nykyinen hiilidioksidiveron puolitus poistetaan. Puolitus korvataan energiasisältöverokomponentin alennuksella. Tämä tarkoittaa käytännössä, että kivihiilen verotus kiristyy ja maakaasun verotus kevenee, mikä tukee tavoitteita kivihiilen käytön vähentämiseksi.

Elinkaaripäästöjä koskeva veromuutos toteutetaan tuottoneutraalisti

Samassa yhteydessä lämmityspolttoaineiden verotusta muutetaan vastaamaan liikennepolttoaineiden verotusta. Lämmityspolttoaineiden hiilidioksidiverotuksessa otetaan huomioon polttoaineen polttamisessa syntyvien päästöjen lisäksi polttoaineen koko elinkaaren hiilidioksidipäästöt. Elinkaaripäästöjä koskeva selvitys on meneillään Teknologian tutkimuskeskuksessa (VTT). Veromuutos toteutetaan mahdollisimman tuottoneutraalisti. 

Sähkön kahdenkertaisesta verotuksesta luovutaan

Sähkön varastoiminen akkuihin yleistyy nopeaan tahtiin varastointiteknologian kehittyessä. Joissakin tilanteissa tämä johtaa kaksinkertaiseen sähköveron perintään, kun verkosta ensin ladataan akkuja ja seuraavaksi taas puretaan sähköä akusta sähköverkon kautta loppukulutukseen.

Sähkön verotusta kehitetään siten, että sähkön kahdenkertaisesta verotuksesta luovutaan ensivaiheessa suurten akkujen osalta. Myöhemmässä vaiheessa tarkastellaan mahdollisuutta luopua kahdenkertaisesta verotuksesta myös pienten akkujen osalta esimerkiksi tilanteissa, joissa sähköautojen akkuja käytettäisi välivarastona.

Sähköautojen työpaikkalataaminen helpottuu

Lisäksi sähköautojen yleistymisen helpottamiseksi niiden työpaikoilla tapahtuvan lataamisen verokohtelua yksinkertaistetaan. Tarkoituksena on, että latausedulle määritetään kaavamainen verotusarvo, joka vastaa laskennallista keskimääräistä lataamisen arvoa. Tällä vältytään tilanteilta, joissa työnantaja haluaisi tarjota latausmahdollisuuden työpaikalla mutta joutuu rajoittamaan lataamisen käyttöä vain niille, joilla on vapaa autoetu työnantajan puolelta.

Energiaverotusta koskevat muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 2019 alusta.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, puh. 02955 303072, leo.parkkonen(at)vm.fi
Hallitusneuvos Panu Pykönen, puh. 02955 30225, panu.pykonen(at)vm.fi (sähköautojen latausetu)