Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ändringar i energibeskattningen från och med ingången av 2019

Finansministeriet
25.5.2018 9.19 | Publicerad på svenska 25.5.2018 kl. 11.20
Pressmeddelande

Regeringen har beslutat att skärpa beskattningen av stenkol och att lätta beskattningen av naturgas. Regeringen har även beslutat att utveckla beskattningen av el genom att slopa dubbelbeskattningen av ellager och genom att förenkla skattebehandlingen av att elbilar laddas på arbetsplatserna.

”Jag är väldigt glad över att vi tack vare dessa förändringar gör konkreta klimatmässiga framsteg. Från och med nästa år utgör beskattningen inte längre något hinder för att koppla den egna elbilen till arbetsplatsens laddstolpe. Ändringarna av kol- och naturgasskatterna kan redan under de närmaste åren leda till att det blir lönsammare för energianläggningar att elda med klimatvänlig naturgas i stället för stenkol”, säger finansminister Petteri Orpo.

”Användningen av batterier och andra energilager kommer att öka exponentiellt på global nivå, och de kommer att omvälva energibranschen under 2020-talet. I och med slopandet av dubbelbeskattningen av batterier skapar vi en på europeisk plan unik försöksmiljö för affärsverksamhetsmodeller som har ett samband med lagring. Denna kompetens kommer att ha en enorm exportpotential”, tillägger Orpo. 

”Skatteändringen som planerats för kombinerad produktion av el och värme hjälper att ersätta stenkol med klimatvänlig naturgas. Detta är ett stort steg i rätt riktning ur klimatperspektiv”, konstaterar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. ”Vi vill påskynda utvecklandet av nya smarta och flexibla elmarknader genom att slopa dubbelbeskattningen av lagring av el och genom att förenkla skattebehandlingen då elbilar laddas på arbetsplatsen”, fortsätter Tiilikainen.

Beskattningen av kombinerad produktion av el och värme förändras

Energibeskattningen av kombinerad produktion av el och värme (CHP-produktion) avses bli förändrad så att den nuvarande halveringen av koldioxidskatten slopas. Halveringen ersätts med en sänkning av energiinnehållsskattekomponenten. Det betyder i praktiken att beskattningen av stenkol skärps och att beskattningen av naturgas lättas, vilket stöder målsättningen att minska på användningen av stenkol.

Skatteändringen som gäller utsläpp under livscykeln genomförs intäktsneutralt

Beskattningen av uppvärmningsbränslen ändras samtidigt så att den motsvarar beskattningen av trafikbränslen. Vid koldioxidbeskattningen av uppvärmningsbränslen tar man i beaktande förutom utsläppen som uppstår i samband med förbränningen även koldioxidutsläppen under hela livscykeln. Vid Teknologiska forskningscentralen VTT pågår en utredning om utsläppen under livscykeln. Skatteändringen genomförs så intäktsneutralt som möjligt. 

Dubbelbeskattning av el slopas

Lagringen av el i batterier blir allt vanligare i och med att lagringstekniken utvecklas. I vissa fall kan detta leda till dubbelbeskattning, till exempel då man först laddar batterier från elnätet och sedan urladdar el från batteriet via elnätet för slutförbrukning.

Beskattningen av el utvecklas så att dubbel skatt på el i det första skedet slopas för stora batteriers del. I ett senare skede granskar man även möjligheterna att slopa dubbla skatter på mindre batterier till exempel i situationer där elbilar används som mellanlager.

Lättare att ladda elbilar på arbetsplatser

För att elbilar ska bli vanligare lättas dessutom skattebehandlingen av laddning som sker på arbetsplatsen. Avsikten är att fastställa ett schematiskt beskattningsvärde för laddningsförmånen som motsvarar det kalkylerade genomsnittliga värdet av laddandet. På så ätt undviker man situationer där arbetsgivare, som annars vill erbjuda laddningsmöjligheter på arbetsplatsen, blir tvungna att begränsa laddandet endast till sådana som har fri bilförmån från arbetsgivarens sida.

Ändringarna som gäller energibeskattningen avses träda i kraft vid ingången av 2019. 

Mer information: 

Leo Parkkonen, lagstiftningsråd, tfn 02955 303072, leo.parkkonen(at)vm.fi
Panu Pykönen, regeringsråd, tfn 02955 30225, panu.pykonen(at)vm.fi (laddningsförmånen för elbilar)