Hyppää sisältöön
Media

HALKO-hankkeessa tutkitaan hyvinvointialueuudistuksen synnyttämää uudenlaista julkisen hallinnon kokonaisuutta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 14.3.2023 11.12
Tiedote

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt laajan tutkimushankkeen, jossa tarkastellaan hyvinvointialueiden ja kuntien välistä suhdetta, johtamista ja niihin kohdistuvaa valtion ohjausta.

Tutkimushankkeen toteuttaa Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnan hallinnontutkijoista koostuva tutkimusryhmä. Sen vastuullisina johtajina toimivat yliopistonlehtori Anni Jäntti ja professori Arto Haveri. Päätutkijana toimii tutkijatohtori Henna Paananen

Vuoden alusta toimintansa käynnistäneiden hyvinvointialueiden myötä suomalaisen julkishallinnon kokonaisuus on muuttunut merkittävällä tavalla. 

"Kyseessä on suurin julkista hallintoa ja julkisia palveluja koskeva uudistus itsenäisen Suomen historiassa. Sillä on merkittäviä vaikutuksia julkishallinnon kokonaisuuteen, niin kuntien, alueiden kuin valtionkin toimintaan", korostaa Arto Haveri.

"Tutkimushankkeessa syvennytään tämän kokonaisuuden toimintaan, osiin ja niiden välisiin suhteisiin. Hankkeessa tarkastellaan, minkälainen julkisen hallinnon, johtamisen ja ohjauksen kokonaisuus hyvinvointialueuudistuksessa syntyy ja tunnistetaan uudistuksen toteuttamista tukevia ja haittaavia tekijöitä ja siihen liittyviä jännitteitä", kertoo Anni Jäntti hankkeen ydinkysymyksistä.

HALKO-hankkeen ohjausryhmässä on edustus valtiovarainministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, sisäministeriöstä sekä opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

"Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen on ollut todella pitkällisen työn tulos, ja uudistuksen tavoitteiden toteutumiseen kohdistuu suuret odotukset. Siksi on erittäin tärkeää, että uudistusta seurataan. Tutkimushanke on laaja-alaisuudessaan hyvin merkittävä ja odotamme mielenkiinnolla sen tuloksia", toteaa ohjausryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen valtiovarainministeriöstä.

Hankkeessa muodostetaan kokonaiskuva hyvinvointialueuudistuksen etenemisestä. Lisäksi tutkimusryhmä antaa tutkimuksen pohjalta politiikkasuosituksia ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia julkisen hallinnon kehittämiseen. 

"Tuotamme hankkeessa tietoa julkisen hallinnon kokonaisuuden toimivuuden ja uudistuksen toimeenpanon tueksi. Viestimme hankkeen tuloksista käytännön toimijoille tiiviissä, helposti omaksuttavassa muodossa pitkin matkaa", kertoo Henna Paananen. 

Tutkimuksen aineistoina käytetään haastatteluita ja kyselyitä sekä dokumenttiaineistoja. Aineistonkeruu käynnistyy kevään 2023 aikana. Tutkimushanke kestää syyskuuhun 2025 saakka. Väliraportti julkaistaan kesäkuussa 2024.

HALKO-hanke on osa Valtioneuvoston kanslian koordinoimaa tutkimus- ja selvitystoimintaa (VN TEAS), jolla tuotetaan tietoa julkisen hallinnon päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi.

Lisätietoja:
Professori Arto Haveri, Tampereen yliopisto, puh. 040 190 4020, arto.haveri(at)tuni.fi  
Yliopistonlehtori HTT Anni Jäntti, Tampereen yliopisto, puh. 050 437 7188, anni.jantti(at)tuni.fi 
Tutkijatohtori HTT Henna Paananen, Tampereen yliopisto, puh. 050 318 2485, henna.paananen(at)tuni.fi 
Hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30018, minna-marja.jokinen(at)gov.fi