Hyppää sisältöön
Media

Hallitus esittää muutoksia tuulivoimapuistojen verotukseen

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 31.8.2017 14.30
Tiedote

Lainmuutos antaa kunnille mahdollisuuden verottaa tuulivoimapuistoja tietyissä tapauksissa nykyistä kireämmin.

Kunta voi nykyisin määrätä voimalaitoksille erillisen veroprosentin, joka on enintään 3,1. Muussa tapauksessa sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia, jonka vaihteluväli on 0,93–1,8. Voimalai-tosveroprosenttia ei kuitenkaan sovelleta alle 10 megavolttiampeerin nimellistehoisiin tuuli- ja vesi-voimalaitoksiin.

Hallituksen esitys muuttaa tapaa, jolla 10 megavolttiampeerin tehoraja lasketaan. Tehoraja lasketaan useamman voimalan yhteenlasketun nimellistehon perusteella, jos ne on kytketty jakelu- tai kantaverkkoon yhteisen liittymispisteen kautta.

Kuntien verotulot kasvavat

Muutos lisää kuntien verotuloja ja parantaa eri tuotantomuotojen verokohtelun neutraaliutta. Kuntien kiinteistöverotulojen arvioidaan kasvavan 4,3–5,3 miljoonalla eurolla. Valtion ja kuntien yhteisöverotulot alenevat noin miljoonalla eurolla.

Muutosta sovelletaan kaikkiin voimalaitoksiin niiden sähköntuotantomuodosta riippumatta. Sillä ei kuitenkaan arvioida olevan vaikutusta esimerkiksi vesi- tai aurinkovoimaloihin.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2018 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa.

Hallituksen esitys julkaistaan päätökset-sivulla.

Tuulivoimapuistojen verotusta koskevasta lakiluonnoksesta 15 lausuntoa (Tiedote 16.8.)

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, puh. 02955 30239, jukka.vanhanen(at)vm.fi