Hyppää sisältöön
Media

Innovaatiobarometri: Valtionhallinto uudistaa toimintaansa innovaatioilla

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 23.9.2022 8.19
Tiedote

Valtiovarainministeriön innovaatiobarometrissä on tutkittu, millaista innovaatiotoimintaa valtionhallinnossa on ollut vuosina 2020–2021. Innovaatiot liittyvät useimmiten prosessien parantamiseen, mutta innovaatiotoiminnan myötä syntyy myös uusia palveluita ja tuotteita.

Innovaatiobarometrin tarkoituksena on ollut luoda kuvaa innovaatiotoiminnasta ja tehdä näkyväksi julkisella sektorilla käyttöönotettuja innovaatioita.

Innovaatioilla vastataan tulevaisuuden haasteisiin ja kansalaisten tarpeisiin 

Valtiolla käyttöönotetuilla innovaatioilla on pyritty erityisesti tehostamaan toimintaa uusia teknologioita hyödyntämällä sekä mukautua koronapandemiaan. Lisäksi valtion organisaatioissa pohditaan, kuinka julkisen sektorin innovaatioilla voitaisiin ennakoida ja ratkaista erilaisia yhteiskunnallisia haasteita.

Valtion organisaatiot ovat kehittäneet innovaatioita erityisesti siksi, että ne voisivat vastata kansalaisten tarpeisiin ja toimia tuottavammin. Myös uusi teknologia on mahdollistanut uusien innovaatioiden kehittämisen ja käyttöönoton. 

Aika ja raha ovat innovaatiotoiminnassa haasteena. Merkittävimpiä innovaatioita taas edistävät erityisesti organisaation strategia, sisäinen yhteistyö ja henkilöstön osaaminen. Innovaatiotoiminnan kehittämiseksi tarvitaan lisäksi koko julkisen sektorin kattavaa innovaatiomyönteistä kulttuuria, johon pääsevät mukaan kansalaiset ja muut sidosryhmät.

Kysely toteutettiin ensimmäistä kertaa valtionhallinnolle

Valtiovarainministeriön innovaatiokyselyn kohderyhmänä oli valtionhallinnon ja yliopistojen johto. Kysely lähetettiin kaiken kaikkiaan 142 valtionhallinnon organisaatioon, ja siihen vastasi 63 organisaatiosta yhteensä 71 johtajaa. Tuloksia ei ole tarkoitus yleistää laajasti vastaajajoukon rajallisen kattavuuden vuoksi. Vastausten perusteella voidaan kuitenkin nostaa innovaatiotoimintaan liittyviä asioita yhteiseen keskusteluun sekä tunnistaa kehittämiskohteita.

Kuntaliitto on tutkinut kuntasektorin innovaatiotoimintaa myös aiemmin, mutta julkisen sektorin innovaatiobarometri on nyt toteutettu Suomessa ensimmäistä kertaa yhtä aikaa sekä valtiolla että kunnissa. Kuntaliiton toteuttama kunta-alan innovaatiobarometri julkaistaan kokonaisuudessaan lokakuussa 2022.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Matti Kuivalainen, puh. 0295 530 344, matti.kuivalainen(at)gov.fi 
Neuvotteleva virkamies Ira Alanko, puh. 0295 530 353, ira.alanko(at)gov.fi