Hoppa till innehåll
Media

Innovationsbarometern: Statsförvaltningen förnyar sin verksamhet genom innovationer

finansministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2022 8.19
Pressmeddelande

I finansministeriets innovationsbarometer har man undersökt hurdan innovationsverksamhet statsförvaltningen bedrivit 2020–2021. Innovationerna hänför sig oftast till förbättring av processer, men i och med innovationsverksamheten uppstår det också nya tjänster och produkter.

Avsikten med innovationsbarometern är att skapa en bild av innovationsverksamheten och synliggöra de innovationer som införts inom offentliga sektorn.

Innovationer hjälper att möta framtida utmaningar och medborgarnas behov 

Syftet med de innovationer som införts hos staten har särskilt varit att effektivisera verksamheten genom utnyttjande av ny teknik samt att anpassa sig till covid-19-pandemin. De statliga organisationerna funderar dessutom på hur man genom den offentliga sektorns innovationer kan förutse och lösa olika samhälleliga utmaningar.

De statliga organisationerna har utvecklat innovationer i synnerhet för att kunna svara mot medborgarnas behov och agera mera produktivt. Ny teknik har också gjort det möjligt att utveckla och ta i bruk nya innovationer. 

Tid och pengar är en utmaning i innovationsverksamheten. De viktigaste innovationerna främjas i sin tur särskilt av organisationens strategi, det interna samarbetet och personalens kompetens. För att utveckla innovationsverksamheten behövs dessutom en innovationsvänlig kultur som omfattar hela den offentliga sektorn och som engagerar medborgare och andra intressentgrupper.

Enkäten genomfördes för första gången inom statsförvaltningen

Enkätens målgrupp var ledningen för statsförvaltningen och universiteten. Enkäten skickades till sammanlagt 142 organisationer inom statsförvaltningen och den besvarades av sammanlagt 71 ledare från 63 organisationer. Resultaten kommer inte att generaliseras i någon större omfattning på grund av det begränsade antalet respondenter. Utifrån svaren kan man dock lyfta fram innovationsrelaterade frågor i den gemensamma diskussionen och identifiera utvecklingsobjekt.

Kommunförbundet har undersökt innovationsverksamheten inom kommunsektorn redan tidigare, men den offentliga sektorns innovationsbarometer har nu för första gången genomförts i Finland samtidigt av både staten och kommunerna. Kommunförbundets innovationsbarometer för kommunsektorn publiceras i sin helhet i oktober 2022.

Ytterligare information:
Matti Kuivalainen, specialsakkunnig, tfn 0295 530 344, matti.kuivalainen(at)gov.fi 
Ira Alanko, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 353, ira.alanko(at)gov.fi