Hyppää sisältöön
Media

Julkiselle hallinnolle yhteinen tietopohja tietovarantojen hyödyntämiseen ja yhteentoimivuuden edistämiseen

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 1.2.2022 9.16
Tiedote

Valtiovarainministeriö on julkaissut Julkisen hallinnon tiedonhallintakartan edistämään julkisen hallinnon tietovarantojen hyödyntämistä ja yhteentoimivuutta. Yhdessä muiden ministeriöiden kanssa koottu tietoaineisto koostuu julkisen hallinnon tietovarannoista, niihin kohdistuvista tiedonluovutuksista sekä tiedoista vastaavista ja niitä hyödyntävistä toimijoista.

Tiedonhallintakartta tarjoaa eri toimijoille yhteisen tietopohjan tiedonhallinnan nykytilasta julkisen hallinnon tietovarantojen yhteentoimivuuden kehittämiseen ja tiedonhallinnan muutosten vaikutusten arvioimiseen. 

Tiedonhallintakartan ensimmäinen versio on hyödynnettävissä Valtiokonttorin ylläpitämässä Tutkihallintoa.fi-palvelussa. Kartta on tarkoitettu eri toimijoiden vapaaseen käyttöön.

Tiedonhallintakartasta apua kehittämistoimien vaikutusten arviointiin

Tiedonhallintakartan avulla mahdollistetaan tiedonhallinnasta vastaaville viranomaisille aiempaa paremmat lähtökohdat arvioida laajojen hallinnollisten tai rakenteellisten muutosten vaikutuksia. Kartta tarjoaa eri toimijoille näkymän siihen, mitä ovat julkisen hallinnon keskeiset tietovarannot, mitä tietoja niissä ylläpidetään ja miten tietovarantojen tietoja hyödynnetään sekä miten tietoja luovutetaan tietovarantojen välillä.

Tiedonhallintakartta on tarkoitettu apuvälineeksi ministeriöille tietovarantojen yhteentoimivuuden ohjaustehtävään ja yhteentoimivuuden toteutustapojen suunnitteluun toimialoillansa. Lainvalmistelijalle kartta tarjoaa tiedon tietovarantoja ja tiedonluovutuksia koskevasta sääntelystä sekä tietoa nykyisistä sääntelytavoista toimialat ylittävänä kokonaisuutena.

Viranomaisille kartta toimii välineenä tunnistaa ja hyödyntää olemassa olevia tietovarantoja sekä muiden viranomaisten hallinnassa olevia tietoja ja tietoaineistoja. Kartan avulla viranomainen voi myös arvioida tiedonhallinnan kehittämistoimien vaikutuksia muille toimijoille. Tiedonhallintakartta edistää julkisuusperiaatteen toteutumista tarjoamalla kokonaiskuvan viranomaisten tehtävien hoitamisessa hyödynnettävistä julkisen hallinnon tietovarannoista. 

Tiedonhallintakartan tiedot on koottu ajantasaisista säännöksistä, ja sen ylläpidosta vastaa valtiovarainministeriö. Ministeriöt huolehtivat aineiston ajantasaisuudesta toimialoillaan. Tiedonhallintakarttaa kehitetään edelleen yhteistyössä ministeriöiden kanssa yhteentoimivuuden edistämisen tarpeiden mukaisesti.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Suvi Remes, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 550, suvi.remes(at)gov.fi

Julkisen hallinnon tiedonhallintakarttaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä valtiovarainministeriöön osoitteeseen [email protected]