Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi:
Julkisen hallinnon digitalisaation edistämiseen tarvitaan mittareita ja tietoa tilannekuvasta – miten sinä kehittäisit mittareita?

Valtiovarainministeriö
28.5.2020 8.30
Kolumni
Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi.

Olemme Digitalisaation edistämisen ohjelmassa saaneet valmiiksi ensimmäisen version julkisen hallinnon digitalisaation edistämisen mittareista ja tilannekuvasta. Pyrimme löytämään sellaisia mittareita, joilla pystyisimme nykyistä paremmin seuraamaan yhteistä digitalisaation edistämisen kehitystä, hyötyjen kertymistä ja yleensä asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Mittaristo muodostettiin tarkastelemalla kuutta teema-aluetta, jotka ovat digipalveluiden tarjonta ja ekosysteemit, digipalveluiden käyttö ja asiakastyytyväisyys, digipalveluiden saavutettavuus, digipalveluiden luotettavuus, digitaidot ja kustannusvaikuttavuus.

Voidaan todeta, että menestymme kansainvälisissä tarkasteluissa varsin hyvin, mutta omiin johtamisen, resursoinnin ja tilanneseurannan tarkoituksiin ei ole vielä saatavilla riittävästi ja kootusti tietoa. Seuraavaksi valmistelemme suunnitelmaa mittariston jatkokehittämiseksi. Miten sinä kehittäisit mittaristoa ja tilannekuvaa kanssamme?

Tietopohjaa näyttäisi puuttuvan digitalisoinnin kustannusvaikuttavuudesta ja erityisesti vaikuttavuudesta kehittämistoimien jälkiseurannan osalta. Emme myöskään tiedä tarkemmin, mikä osuus julkisista palveluista on jo digitaalisessa palvelukanavassa.

Palveluiden ja toiminnan erilaisilla mittaroinneilla jokainen organisaatio voi saada havainnon kehittämistoimien kohdentamisen tarpeesta ja tuonnempana myös niiden vaikuttavuudesta.

Korona-aika tuo tilannekuvaan oman vahvan mausteensa. Digipalvelujen tarve ja käyttö ovat kasvaneet huimasti. Mitä ovat asiakastarpeet ja niihin vastaava palvelutarjonta, kun olemme selviytyneet poikkeustilasta, mitä opittua meidän kannattaa jatkaa?

Katse mittariston jatkokehittämiseen

Tilannekuvan ja mittariston luominen ei ollut tehtävänä ihan helppo, ja lopputuloksessa on varmasti vielä kehitettävää. Onneksi olemme saaneet paljon hyviä jatkokehitysideoita. Digin edistämisen tilannekuvan muodostaminen ja seuranta olisi myös hyvä saada jatkuvaksi toiminnaksi yli hankkeiden ja hallituskausien.

Jatkokehittelyssä voisimme lähteä tarkastelemaan eri teema-alueille kiinnitettyjä mittareita ja pohtia, mitkä niistä ovat keskeisimpiä päätyen joko karsintaan tai vaiheistamaan mittarien tunnuslukujen ja tiedonsaannin kehittämistä. Asetetaan tavoitteeksi kehittää mittareita niin, että ne heijastaisivat toiminnan muutosta asetettua tavoitetta kohti eikä niinkään keinoja niiden saavuttamiseksi. Entä toteuttaisimmeko meillekin ”UK Goverment Digital Service”-palvelun tyyppisen reaaliaikaisen näkymän muuttujiin?

Uuden näkökulman löytäisimme ottamalla mittaamisen lähtökohdaksi myös niin sanotut kivijalkapalvelut. Eli sellaiset palvelut, tehtävät ja prosessit, joiden digitalisaatioaste ei ole kovin korkea. Mitä ovat näissä paperinkulutus, postituskustannukset tai tilavuokrat?

Muita jatkotyön suuntia saattaa avautua tiedonhallintalain lausuntomenettelyn sisältöjen analysoimisesta, valmistuvan tiedonhallintakartan hyödyntämisestä tai kehittämishankkeiden jälkiseurannan tehostamisesta.

Tutustu tehtyyn työhön ”Julkisen hallinnon digitalisaation edistämisen mittarit ja tilannekuva toukokuu 2020”. Miten sinä kehittäisit kanssamme mittaristoa ja tilannekuvaa? Lähetä ideoitasi marjukka.saarijarvi(at)vm.fi

Marjukka Saarijärvi

ohjelmapäällikkö, valtiovarainministeriö
@MarjukkaSaari

Julkisen hallinnon ICT