Hyppää sisältöön
Media

Julkisen hallinnon strategia kiinnostaa – lähes 700 vastausta strategialuonnosta käsittelevään kyselyyn

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 21.8.2020 11.14
Uutinen

Kesän aikana järjestetty otakantaa.fi-kysely houkutteli 676 vastaajaa vaikuttamaan julkisen hallinnon strategian periaatteisiin ja toimintalinjauksiin. Strategialuonnos sai kannustavaa palautetta, mutta myös kehitettävää löydettiin. Valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto jatkavat valmistelua tulosten pohjalta yhdessä sidosryhmien kanssa.

Parhaillaan käynnissä oleva julkisen hallinnon strategiatyö avattiin kommentoitavaksi kaikille halukkaille. Otakantaa.fi-palvelussa haettiin näkemyksiä strategialuonnoksen periaatteisiin ja toimintalinjauksiin. Vastaajat olivat pääsääntöisesti valtionhallinnon työntekijöitä, mutta joukossa oli myös kuntasektorilla, elinkeinoelämässä ja tutkimusmaailmassa työskenteleviä sekä yksityishenkilöitä.

Vastaajat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä periaatteisiin, joilla julkisen hallinnon toimintaa 2030-luvulla uudistetaan. Periaatteiden toteuttamista 2020-luvulla ohjaavat toimintalinjaukset koettiin myös hyviksi. Vastaajat pitivät tärkeimpänä sitä, että hallinto hyödyntää tietoa monipuolisesti ja työskentelee sujuvasti yhdessä muun yhteiskunnan kanssa.

Johtamisen kehittäminen, digitalisaatio ja henkilöstöpolitiikka olivat yleisimpiä keinoja, joita kyselyn vastaajat ehdottivat strategian toimeenpanon tueksi.

”Olen tyytyväinen suuresta vastaajamäärästä. Vastaukset vahvistavat kuvaa siitä, että olemme strategiatyössä oikealla tiellä. Saamiemme kommenttien pohjalta viimeistelemme strategian ja muun muassa muotoilemme 2020-luvun julkisen hallinnon arvolupauksen”, kommentoi projektipäällikkö Eeva Kaunismaa.

Millainen on maailman paras julkinen hallinto 2030-luvulla?

Kysyttäessä maailman parhaasta julkisesta hallinnosta, vastaajat korostivat hallinnon merkitystä ihmisten palvelijana, asioiden ja elämän sujuvoittajana sekä yhteisiä asioita koskevien päätösten tekijänä. Visioissa tulevaisuuden hallinto on aktiivinen vuorovaikuttaja, luottamuksen luoja ja hyvä työnantaja.

Julkisen hallinnon strategia valmistuu lokakuussa 2020. Kyselyn tuloksia käydään läpi strategiahankkeen johtoryhmässä perjantaina 21.8.2020. Syyskuun alussa järjestetään kaksi julkisen hallinnon työntekijöille tarkoitettua keskustelutilaisuutta, joissa on mahdollisuus päästä vaikuttamaan otakantaa.fi-kyselyn pohjalta muokattuun strategialuonnokseen.