Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Viestintäpäällikkö Thomas Sund:
Julkista keskustelua ja läpinäkyvyyttä tarvitaan

Valtiovarainministeriö
1.8.2017 8.33
Kolumni
Thomas Sund.

Valtiovarainministeriö saa runsaasti julkisuutta niin perinteisessä kuin sosiaalisessakin mediassa. Miten meistä julkisuudessa puhutaan, ja miten se otetaan ministeriössä vastaan?

Talouspolitiikka, verotus, maakuntauudistus ja julkisen hallinnon digitalisaation edistäminen ovat esimerkkejä asioista, joita ministeriömme valmistelee ja jotka tavalla tai toisella koskettavat kaikkia suomalaisia.

Laajan yhteiskunnallisen vastuun mukana tulee vastuu hyvästä viestinnästä. Hyvä viestintä on monipuolista, ja siinä käytetään useita viestintäkanavia. Sosiaalinen media, verkkosivut, tiedotteet ja taustoittavat tilaisuudet ovat osa tätä työkalupakkia. Virkamiehet ja ministerit kirjoittavat myös säännöllisesti kolumneja, mikä tarjoaa laajemman taustoittamismahdollisuuden ajankohtaisista aiheista.

Säännöllisen mediaseurannan avulla saamme käsityksen siitä, miten valmistelussa olevat ja kansalaisia koskettavat asiat nousevat yleiseen tietoisuuteen eri puolilla maata.

Mistä media kirjoittaa?

Viranomaisviestinnän onnistuminen edellyttää toimivaa yhteistyötä median edustajien kanssa. Ulkopuolisen toimijan toteuttaman media-analyysin mukaan valtiovarainministeriö on viimeisen vuoden aikana mainittu suomalaisissa verkkolehdissä noin 4200 uutisen yhteydessä. Ministeriömme on jatkuvasti julkisuudessa läsnä.

Asiantuntijamme ovat tarvittaessa median käytettävissä, mutta useimmiten mediassa esiintyy kuitenkin ministeriön ylin johto. Valtiovarainministeri Petteri Orpo, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen sekä valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki esiintyvät mediassa eniten. Olen iloinen siitä, että media hyödyntää perinteisten haastattelujen lisäksi uutisissaan myös ministeriön julkaisemia kolumneja. Esimerkiksi kansliapäällikkö Hetemäen kirjoittamat kolumnit ovat saaneet laajaa julkisuutta viime aikoina.

Sanapilvi, jossa suurella Petteri Orpo, hallitus, Anu Vehviläinen ja kokoomus.

Kuva: Teemapilvi, suomalaiset verkkolehdet, 1.7.2016–30.6.2017

Vaikka ministeriön vastuualueet ovat laajoja, mediassa toistuvat tietyt teemat. Viimeisen vuoden aikana eniten julkisuutta saivat budjetin valmistelu, työllisyyteen kytkeytyvät asiat ja maakuntauudistus. Uutisia julkaistiin tasaisesti läpi vuoden, eniten budjettiriihen yhteydessä elokuussa.

Valtiovarainministeriöstä julkaistut uutiset ovat sävyltään pääosin neutraaleja, mutta mediassa julkaistaan myös kielteisiä kirjoituksia, joissa ministeriön toimintaa arvostellaan rajustikin.

Tehokas, mutta haasteellinen sosiaalinen media

Kanavat muuttuvat ja kehittyvät, mutta suora ja keskusteleva tiedonvälitys on perinteisen median lisäksi jatkossa yhä tärkeämpi osa viestinnän kenttää.

Twitter on valtiovarainministeriön tärkein sosiaalisen median kanava. Suora kanava viranomaisten ja kansalaisten välillä on meille tärkeä, ja kehotammekin virkamiehiämme osallistumaan keskusteluun aktiivisesti. Viimeisen vuoden aikana ministeriömme on mainittu tuhansia kertoja erilaisissa Twitter -keskusteluissa.

Sanapilvi, jossa suurella #maakuntauudistus, @anuvehvilainen, #sote ja @anttiyr.

Kuva: Teemapilvi, sosiaalinen media, 1.7.2016–30.6.2017

Mielenkiintoinen ero sosiaalisen median ja perinteisen median uutisoinnin välillä on, että esille nousseet aiheet eivät täysin korreloi keskenään. Maakuntauudistus on sosiaalisessa mediassa voimakkaimmin esillä ja esimerkiksi digitalisaatioon liittyvät aiheet ovat selkeämmin esillä sosiaalisessa mediassa kuin verkkolehdissä. Sosiaalisessa mediassa eri aiheita katetaan monipuolisemmin perinteiseen mediaan verrattuna.

Valtiovarainministeriö pyrkii perustelemaan

Keskustelu sosiaalisessa mediassa voi olla räväkkää, ja palaute reipasta. Valtiovarainministeriö osallistuu julkiseen keskusteluun. Teemme sen esittämällä perusteltuja näkemyksiä. Panostamme myös viestiemme ymmärrettävyyteen grafiikan avulla.

Emme ole välttyneet niin sanotuilta some-kohuilta viimeisen vuodenkaan aikana. Alkuvuonna sosiaalisessa mediassa syntyi esimerkiksi kohu ministeriön julkaisemasta infografiikasta, jossa pyrittiin kuvamaan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa.

Jatkamme infografiikkojen tuottamista, mutta huomioimme nämä hyödylliset kokemukset viestintämme suunnittelussa. Toivon myös jatkossa aktiivista palautetta kaikilta ─ sitä on helppo antaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, ja huomioimme sen, kun viemme yhteisiä asioita eteenpäin.

Thomas Sund

Viestintäpäällikkö
@Thomas_Sund

Hallintopolitiikka Kunta-asiat Ministeriö Talouspolitiikka Valtiovarainministeriö