Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lainsäädäntöneuvos Tarja Sinivuori-Boldt ja neuvotteleva virkamies Hannu Koivurinta:
Julkisten hankintojen strategisuutta tulee kehittää

Valtiovarainministeriö
9.4.2019 9.00
Kolumni
Hannu Koivurinta ja Tarja Sinivuori-Boldt.

Julkisten hankintojen arvo Euroopassa on merkittävä ja voi nousta enimmillään noin 15-20 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Suurista summista johtuen julkisille hankinnoille asetetaan viranomaisten toimesta monia tavoitteita, koska julkisiin hankintoihin käytetyillä euroilla voidaan edesauttaa strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Julkisten hankintojen strateginen merkitys on tiedostettu pitkään. Suomessa julkisia hankintoja tekevät asiantuntijat ovat pyrkineet edistämään muun muassa vaikeasti työllistyvien asemaa, kiinnittäneet huomiota ympäristönäkökohtiin ja tavoitelleet monia muita keskeisiä yhteiskunnallisia tavoitteita. Yhdessä on saatu paljon aikaan.

Julkisten hankintojen vaikuttavuutta voidaan kuitenkin lisätä ja hankintatoimen osaamista jakaa tehokkaammin. Meiltä on puuttunut yhteinen keskustelufoorumi innostavan vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Siksi Suomeen perustetaan laaja-alainen julkisten hankintojen yhteistyöfoorumi, jossa sovitaan koko julkisen sektorin yhteisestä julkisten hankintojen strategiasta.

Julkisen hankintatoimen kehittäminen vaatii strategista näkemystä. Sitoutuminen suunnitteilla olevaan strategiaan perustuu kuntasektorin osalta vapaaehtoisuuteen ja yhteiseen näkemykseen tavoiteltavista päämääristä.

Kansainvälisen arvioinnin kautta arvokasta palautetta

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD selvitti vuoden 2018 aikana julkisten hankintojen tilannetta Suomessa. Suomea koskeva tutkimus hyväksyttiin OECD:n julkisia hankintoja koskevassa komiteassa 11.1.2019. Raportti on luettavista täällä.

Suomi oli ensimmäinen maa, josta selvitys tehtiin. Selvityksen avulla haluttiin arvioida Suomen julkisten hankintojen tehokkuutta ja vaikuttavuutta, mutta samalla luoda metodi, jolla julkisia hankintoja voitaisiin arvioida eri maissa yhdenmukaisella tavalla. Koska Suomessa haluamme edelleen olla mukana edistämässä hyvää ja avointa hallintoa on OECD:n tutkimus tervetullut lisä keskusteluun julkisista hankinnoista.

Joitakin huomioita raportin johtopäätöksistä:

  • Tutkimus on ensimmäinen askel yrittäessä kehittää yhtenäisiä puitteita ja raameja julkisten hankintojen tehokkuuden ja vaikuttavuuden mittaamiselle, Suomi haluaa olla tässä mukana.
  • Tutkimuksessa tarkasteltiin myös yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n toimintaa. Yhteishankintayksiköiden merkitys hankintatoimen tavoitteiden saavuttamiselle on Suomen kaltaisessa järjestelmässä keskeinen.
  • Lähtökohtaisesti tilanne Suomessa on hyvä, hallinto on avoin ja toimiva ja julkisten hankintojen osalta olemme monessa asiassa edelläkävijöitä. Lisäksi Hansel Oy:n asema yhteishankintayksikkönä on selvityksen mukaan vakaa ja toiminta pääosin laadukasta.
  • Suomessa on kuitenkin vielä tekemistä etenkin julkisten hankintojen strategisen johtamisen suhteen. Julkisten hankintojen yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi Suomessa tarvitaan lisää yhteistyötä koko julkisen sektorin kesken.

Syventyvä yhteistyö ja lisääntyvä vuorovaikutus tarjoavat meille uusia menestymisen mahdollisuuksia. Nyt on oikea aika keskustella miten koko julkisen sektorin hankintayksiköt, tarjoajayritykset ja asiantuntijaorganisaatiot voivat osaltaan edistää mahdollisuuksien Suomea!

Tarja Sinivuori-Boldt

lainsäädäntöneuvos

@sinivuoriboldt

Hannu Koivurinta

neuvotteleva virkamies

Hallintopolitiikka