Hyppää sisältöön
Media

Kerran kysyttyä, useasti käytettyä
Omia koulutustietojaan pääsee pian hyödyntämään suostumuksenhallinnan yhteishankkeen kautta

Julkaisuajankohta 5.6.2018 10.15
Kolumni
Suvi Remes ja Tomi Kytölä.

Oletko miettinyt tilannetta, että saisit tietojasi helposti ja digitaalisesti haluamiesi palveluiden käyttöön? Tämä on pian mahdollista Koski-palvelun kautta saatavien opiskelutietojesi osalta, tarvitset niitä sitten työnhakuun tai opiskelijastatukseen perustuvista etuisuuksista hyötymiseen.

Taustalla vaikuttaa ajatus paljon kiinnostusta herättäneestä omadatasta (MyData), jossa asetetaan ihminen tiedon käsittelyn keskiöön ja annetaan yksilölle mahdollisuus häntä koskevien tietojen hallintaan ja käyttöön. Oleellista on huomata, että omadata ei tarkoita mitä tahansa henkilötietoa, vaan omadataksi määriteltyjä tietoja ja tilannetta, jossa henkilöllä on oikeus ja tekninen mahdollisuus uudelleen käyttää ja jakaa itseään koskevaa tietoaan.

Suostumus on keskiössä

Opetushallitus ja Väestörekisterikeskus toteuttavat vuoden 2018 aikana tiedon hallitun käytön ja luovuttamisen mahdollistavan suostumushallintapalvelun koulutustiedoille. Suostumushallintapalvelun avulla yksilö voi luvittaa henkilötietojaan, alkuvaiheessa koulutustiedot, haluamilleen tahoille.

Suostumushallintapalvelun suunnittelun lähtökohtana on ollut, että syntyvä toimintamalli on myöhemmin jatkokehitettävissä ja laajasti hyödynnettävissä koko julkisessa hallinnossa. Valmistelu on tehty poikkihallinnollisesti.  Toteutustyön tukena on kaksi työryhmää, joihin osallistuu hallinnon toimijoiden lisäksi opiskelijoita sekä koulutustietojen hyödyntäjiä.

Koulutustiedot tarjoavat konkreettisen ja ymmärrettävän käyttötapauksen rakentaa toimintatapoja omadatan huomioivaan tiedon hallintaan. Samalla edistetään myös henkilötiedon suostumusten hallintaan liittyvää käsitteistöä ja toimintatapojen selkeyttämistä hallinnossa. Tiedon käytön tulee olla luotettavaa, yksinkertaista ja läpinäkyvää, sekä siihen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien selkeitä.

Omadata on merkittävä tietopoliittinen linjaus

Julkisen hallinnon hallinnoima niin sanottu perusrekisteritieto nähdään omadata-näkökulmasta arvokkaana, sillä sisältöjä samassa laajuudessa ei tällä hetkellä löydä muualta. Uusi KOSKI-opiskelutietojen tietovaranto on esimerkki tästä. On tärkeää huomata, että tiedon käyttö julkisen hallinnon tietovarannosta kansalaisen itsensä valitsemaan tarkoitukseen ei poista tietoa alkuperäisestä rekisteristä tai rajoita sen käyttöä viranomaistoimintaan. 

Omadata-periaatteiden käyttöönotto on käänteentekevä tietopoliittinen linjaus. Meillä kaikilla eri rooleissamme tulisi olla riittävä ymmärrys toimintamallin mahdollisuuksista sen toteutuessa eri asteisina versioina, mutta myös riskeistä. Hyvä hallinto on lähtökohtaisesti avointa ja toteuttaa hyvää tiedonhallintatapaa toiminnassaan. Nykyisessä tietomurroksessa toimijoiden roolit ovat kuitenkin liikkeessä ja tulevaisuudessa myös hallinnon rooli suhteessa keräämäänsä tietoon voi muuttua. Uuden edessä hallinnolta odotetaan usein tienraivaajan asennetta.

Tätä keskustelua käydään nyt osana tietopolitiikan rakentamista – tutustu ja tule mukaan selonteon valmisteluun: http://vm.fi/tietopoliittinen-selonteko.

erityisasiantuntija Suvi Remes

valtiovarainministeriö
Twitter: @SuviRemes
http://vm.fi/yhteinen-tiedon-hallinta

erityisasiantuntija Tomi Kytölä

opetus- ja kulttuuriministeriö

Digitalisoituminen Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT