Hyppää sisältöön
Media

Koordinaatioryhmä vaikuttamaan eurooppalaisen digitaalisen identiteetin valmisteluun

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 18.2.2022 13.51
Uutinen

Valtiovarainministeriö on asettanut koordinaatioryhmän, jonka tavoitteena on vaikuttaa Suomen kannan mukaisesti eurooppalaisen digitaalisen identiteetin valmisteluun. Koordinaatioryhmän toimikausi kestää 31.7.2023 saakka.

Euroopan komissio antoi kesäkuussa 2021 asetusehdotuksen yhteisestä eurooppalaisesta digitaalisesta identiteetistä (eIDAS-asetus). Käytännössä eurooppalaisessa digitaalisessa identiteetissä on kyse digitaalisesta lompakkosovelluksesta. Tulevaisuudessa jokaisella EU:n kansalaisella, EU:ssa asuvalla henkilöllä ja yrityksellä olisi mahdollisuus ottaa käyttöön lompakkosovellus tunnistautumista ja omien tietojen osoittamista varten. Sovellusta voitaisiin käyttää sekä julkisissa että yksityisissä sähköisissä palveluissa ja käyntiasioinnissa.

Suomi osallistuu ehdotuksen käsittelyyn EU:ssa aktiivisesti

Eduskunnan vahvistaman kannan mukaisesti Suomi kannattaa ehdotetun lainsäädännöllisen kehikon luomista eurooppalaisen digitaalisen identiteetin lompakkosovellukselle. Suomi päättäisi itse, millä tavalla ehdotuksen mukainen lompakkosovellus toteutettaisiin ja kuinka asetusehdotuksen velvoitteet täytettäisiin. Kyseessä on laaja lainsäädäntöehdotus, jolla on vaikutuksia niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille. Ehdotuksen käsittely on aloitettu EU:ssa, ja Suomi osallistuu siihen aktiivisesti.

Nyt asetetun koordinaatioryhmän tavoitteena on vaikuttaa oikea-aikaisesti eurooppalaisen digitaalisen identiteetin valmisteluun EU:n toimielimissä ja muiden jäsenvaltioiden kanssa tehtävässä yhteistyössä niin, että lopputulos olisi Suomen tavoitteiden mukainen. Ryhmän tehtävänä on valmistella ja sovittaa yhteen kansallisia näkemyksiä ja kannanottoja lainsäädäntöehdotuksen kokonaisuuden sisältöön, mukaan lukien lompakkosovelluksen teknisiin vaatimuksiin.

Koordinaatioryhmä koostuu valtiovarainministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvoston kanslian, Digi- ja väestötietoviraston ja Liikenne- ja viestintäviraston edustajista. Ryhmä kuulee myös ulkopuolisia asiantuntijoita, kuten yksityisen sektorin toimijoita.

Valtiovarainministeriö valmistelee parhaillaan digitaalista henkilöllisyystodistusta

Valtiovarainministeriön johdolla kehitetään parhaillaan passin ja henkilökortin rinnalle digitaalista henkilöllisyystodistusta, joka on digitaalinen versio viranomaisen myöntämästä asiakirjasta. Digitaalisen henkilöllisyystodistuksen kehittämisen tavoitteena on muun ohella mahdollistaa Suomesta rajat ylittävä sähköinen tunnistaminen muiden jäsenvaltioiden palveluihin asetusehdotuksen mukaisesti.

Digitaalinen henkilöllisyystodistus on siten myöhemmin mahdollista laajentaa asetusehdotuksen mukaiseksi digitaaliseksi lompakoksi, joka voi sisältää erilaisia lupatietoja, kuten tiedon ajoluvasta tai opinto-oikeudesta. Suunnitelmat näiden osalta tarkentuvat digitaalisen henkilöllisyystodistuksen keittämisen ja EU-valmistelun edetessä.

Webinaari: eIDAS-asetuksen valmistelun tilannekatsaus

Kaikille avoin eIDAS-asetuksen valmistelun tilannekatsaus pidetään Microsoft Teamsilla torstaina 10.3.2022 klo 10.00-11.00.

Tilannekatsauksessa käydään läpi eIDAS-asetuksen valmistelun ajankohtaisia kuulumisia. Tilaisuudessa varataan aikaa myös kysymysten ja kommenttien esittämiseen valmistelijoille. Osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Laura Kolinen, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0403

Uutiseen korjattu tilaisuuden ajankohta 9.3.2022 > 10.3.2022.