Hoppa till innehåll
Media

Samordningsgrupp ska påverka beredningen av den europeiska digitala identiteten

finansministeriet
Utgivningsdatum 18.2.2022 13.51 | Publicerad på svenska 22.2.2022 kl. 13.14
Nyhet

Finansministeriet har tillsatt en samordningsgrupp vars mål är att påverka beredningen av den europeiska digitala identiteten i enlighet med Finlands ståndpunkt. Samordningsgruppens mandatperiod fortsätter till och med den 31 juli 2023.

Europeiska kommissionen lade i juni 2021 fram ett förslag till förordning om en gemensam europeisk digital identitet. Det är i praktiken fråga om en digital plånboksapplikation. I framtiden ska alla EU-medborgare, personer som är bosatta i EU och företag ha möjlighet att ta i bruk en plånboksapplikation för identifiering och för påvisande av egna uppgifter. Applikationen kan användas både i offentliga och privata e-tjänster och vid kundbesök.

Finland deltar aktivt i EU-behandlingen av förslaget 

Finland understöder i enlighet med riksdagens ståndpunkt förslaget att skapa en lagstiftningsram för en plånboksapplikation för europeisk digital identitet. Finland beslutar själv hur den föreslagna plånboksapplikationen ska genomföras och hur förpliktelserna enligt förslaget till förordning ska uppfyllas. Det är fråga om ett omfattande lagstiftningsförslag som har konsekvenser för både den offentliga och den privata sektorn. Behandlingen av förslaget har inletts i EU och Finland deltar aktivt i behandlingen. 

Den nu tillsatta samordningsgruppen har som mål att i rätt tid påverka beredningen av den europeiska digitala identiteten i EU:s institutioner och samarbetet med de övriga medlemsstater så att slutresultatet överensstämmer med Finlands mål. Gruppen har till uppgift att bereda och samordna nationella synpunkter på och ställningstaganden till innehållet i lagstiftningsförslaget som helhet, inklusive de tekniska kraven för plånboksapplikationen. 

Koordineringsgruppen består av företrädare för finansministeriet, kommunikationsministeriet, justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, statsrådets kansli, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Transport- och kommunikationsverket. Gruppen hör också utomstående experter, såsom aktörer inom den privata sektorn. 

Finansministeriet bereder för närvarande ett digitalt identitetsbevis

Under ledning av finansministeriet utvecklas vid sidan av pass och identitetskort för närvarande ett digitalt identitetsbevis, som är en digital version av en handling som utfärdats av en myndighet. Syftet med utvecklandet av ett digitalt identitetsbevis är bland annat att i enlighet med förordningsförslaget göra det möjligt för Finland att använda gränsöverskridande elektronisk identifiering i andra medlemsstaters tjänster. 

Det digitala identitetsbeviset kan således senare utvidgas till en sådan i förslaget till förordning avsedd digital plånbok som kan innehålla olika slags tillståndsuppgifter, såsom uppgift om körtillstånd eller studierätt. Planerna preciseras till denna del i takt med att utvecklingen av det digitala identitetskortet och EU-beredningen framskrider.

Webbseminarium: lägesrapport om beredningen av eIDAS-förordningen

En för alla öppen lägesöversikt över beredningen av eIDAS-förordningen hålls på Microsoft Teams torsdag den 10 mars 2022 kl. 10.00–11.00. I lägesöversikten behandlas aktuella frågor som gäller beredningen av eIDAS-förordningen. Man reserverar också tid för frågor och kommentarer till beredarna. Förhandsanmälan krävs.

Mer information:
Laura Kolinen, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 0295 530 403