Hyppää sisältöön
Media

Kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituslainsäädäntöä ja laskelmia päivitetään keväällä 2022

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 10.3.2022 10.39
Uutinen

Hyvinvointialueiden perustamiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen liittyvää rahoituslainsäädäntöä on tarkoitus muuttaa vielä joiltain osin keväällä 2022 eduskuntaan annettavalla hallituksen esityksellä. Kevään 2022 aikana päivitetään myös laskelmat kunnista hyvinvointialueille siirtyvistä kustannuksista ja tuloista, kuntien tuloveron leikkausprosentista sekä kuntakohtaisesta ja hyvinvointialuekohtaisesta rahoituksesta vuoden 2023 tasolle.

Esitys kattaa laissa edellytetyt päivitykset ja uudistuksen toimeenpanossa havaitut korjaus- ja täydennystarpeet rahoitusta koskevaan lainsäädäntöön. 

  • Uudistuksen voimaantulolaissa säädettäisiin lopullisesta kuntien tuloveron leikkausprosentista vuonna 2023. 
  • Kunnan peruspalvelujen valtionosuuslaissa säädettäisiin muun ohella valtionosuuden määräytymistekijöiden perushinnoista vuoden 2022 tasossa sekä täsmennettäisiin sääntelyä siitä, miten kunnilta hyvinvointialueille siirtyvät kustannukset tarkistetaan vuoden 2022 tilinpäätöstietojen perusteella ja otetaan huomioon valtionosuuksissa. 
  • Hyvinvointialueiden rahoituksesta annettuun lakiin päivitettäisiin vuodesta 2023 lukien hyvinvointialueen rahoituksen vuosittainen palvelutarpeen kasvun arvio ja hyvinvointialuekohtaisen rahoituksen määräytymistekijöistä terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalihuollon tehtäväkohtaiset painotukset sekä tarvetekijät ja niiden painokertoimet. 

Valmistelun yhteydessä arvioidaan myös THL:n ja VATT:in kevään aikana valmistuvan kustannus- ja olosuhdetekijöitä koskevan tutkimuksen pohjalta mahdollisuuksia hienosäätää hyvinvointialuekohtaisen rahoituksen määräytymistekijöitä.

Hyvinvointialueiden rahoituksen jälkikäteistarkistusta täsmennetään

Sote-ministeriryhmä linjasi 3.3. kokouksessaan, että hyvinvointialueille maksetaan vuonna 2024 kertakorvaus, joka vastaa vuoden 2022 toteutuneilla tilinpäätöstiedoilla korjatun rahoituslaskelman ja alkuperäisen vuoden 2023 rahoituksen erotusta aluekohtaisesti. Tämä on tarkoitus toteuttaa valtio-hyvinvointialuesuhteessa kustannusneutraalisti. Muutoksella pyritään parantamaan erityisesti korjauksen alueellista kohdentumista. Vastaava sääntely koskee jo kuntakohtaisen rahoituksen jälkikäteistarkistusta.

Tuoreet rahoituslaskelmat julkaistaan huhtikuun aikana

Rahoituslaskelmien päivittämisessä tarvittavat väestörakennetilasto ja muut aineistot ovat saatavissa maaliskuun 2022 loppuun mennessä. Kun aineisto on saatu, laskelmat voidaan päivittää ensimmäistä kertaa vuoden 2023 tasolle. Rahoituslaskelmat on tarkoitus julkaista tämän jälkeen mahdollisimman pian huhtikuun 2022 aikana. 

Esitysluonnoksesta järjestetään kuulemistilaisuuksia huhtikuun aikana. Lausuntokierrosta ei ehditä toteuttaa, koska hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi kevätistuntokaudella, jotta lakimuutokset saataisiin käsiteltyä vielä ennen eduskunnan kesätaukoa.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Antti Väisänen, puh. 02955 30618, antti.vaisanen.vm(at)gov.fi 
Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, puh. 02955 30266, eeva.maenpaa(at)gov.fi