Hyppää sisältöön
Media

Kuntien tilatietojen keräämistä jatketaan vapaaehtoispohjalta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 30.9.2022 11.54
Tiedote

Lakiesitystä kuntien tilatietojen keräämisestä yhteiseen tietovarantoon ei anneta eduskunnalle tällä vaalikaudella. Esityksen valmistelua jatketaan valtiovarainministeriössä, ja sen mahdollinen antaminen eduskunnalle syksyllä 2023 jää seuraavan hallituksen päätettäväksi. Senaatti-kiinteistöt jatkaa tilatietoihin liittyvää yhteistyötä vapaaehtoisesti mukana olevien kuntien kanssa.

Osana kuntien tilatiedon kehittämishanketta selvitettiin mahdollisuuksia säätää kunnille lakiin perustuva velvoite luovuttaa toimitilojaan koskevia tietoja valtakunnalliseen tietokantaan. Selvityksen pohjalta laadittiin ehdotus hallituksen esitykseksi kuntien tilatietoa koskevaksi lainsäädännöksi. Tavoitteena oli, että kunnat olisivat toimittaneet tilatietoja ensimmäisen kerran alkuvuonna 2024.

Esitysluonnos oli lausuntokierroksella kesä-elokuussa 2022. Lausuntopalautteessa kannatettiin yleisesti esityksen tavoitteita, mutta varsinkin esityksen toteutusaikataulu nähtiin liian kireänä. 

Lausuntopalautteen perusteella katsottiin, että kuntien tilatietoja koskevaa hallituksen esitystä ei anneta eduskunnalle tämän vaalikauden aikana. 

Esitysluonnoksen valmistelua jatketaan valtiovarainministeriössä ja täydennetään kevääseen 2023 mennessä yhteistyössä sidosryhmien kanssa, jotta esitys on mahdollista antaa uudelle eduskunnalle syksyllä 2023. Esityksen antamisesta ja lopullisesta sisällöstä päättää siis seuraava hallitus.

Tilatietoyhteistyötä jatketaan Senaatti-kiinteistöjen johdolla

Kuntien tilatietoja koskevaa yhteistyötä jatketaan hankkeessa vapaaehtoisesti mukana olevien kuntien kanssa. Hankkeeseen liittyvät Maakuntien tilakeskus Oy:n vastuulla olevat tehtävät siirtyvät kuitenkin lokakuun alussa Senaatti-kiinteistöille. Valtiovarainministeriön ja Senaatin välille solmitaan asiasta palvelusopimus, joka on voimassa vuoden 2023 loppuun saakka.

Lisätietoja:
Hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30018, minna-marja.jokinen(at)gov.fi
Lainsäädäntöneuvos Ville Koponen, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30504, ville.koponen(at)gov.fi
Lakiasiainjohtaja llkka Koponen, Senaatti-kiinteistöt, puh. 050 304 9486, ilkka.koponen(at)senaatti.fi

Kunta-asiat