Hyppää sisältöön
Media

Begäran om utlåtande
Lagutkasten om aktiesparkonton på remiss

finansministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2018 10.27
Nyhet

Finansministeriet begär utlåtanden om aktiesparkonton som främjar aktiesparandet bland småinvesterare.

Kunden kan överföra medel till kontot som sedan i enlighet med kundens beslut investeras vidare i

  • börsaktier
  • aktier i bolag som är föremål för handel på multilaterala handelsplattformer

Det maximala belopp som kan överföras på kontot föreslås vara 50 000 euro. Kunden betalar skatt på avkastningen i det skede då medel tas ut från kontot.

Beskattningen av sparlivsförsäkringar, kapitaliseringsavtal och tidsbegränsade frivilliga pensionsförsäkringar som inte får skattestöd föreslås också bli ändrad så att de motsvarar beskattningen av aktiesparkonton.

Finansministeriet sände lagutkasten på remiss den 1.10. Remisstiden löper ut den 29.10.

Frågor och svar om aktiesparkonto
Begäran om utlåtande och lagutkasten (finansmarknadslagstiftningen)
Begäran om utlåtande och lagutkasten (skattelagstiftningen)

Ytterligare information:

Paula Kirppu, lagstiftningsråd (finansmarknadslagstiftningen), tfn 02955 30552, paula.kirppu(at)vm.fi
Armi Taipale (finansmarknadslagstiftningen), lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi
Antti Sinkman, specialsakkunnig, (beskattningen av aktiesparkonton), tfn 02955 30817, antti.sinkman(at)vm.fi
Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd (beskattningen av försäkringsprodukter), tfn 02955 30239 jukka.vanhanen(at)vm.fi