Hyppää sisältöön
Media

Erityisasiantuntija Ulla Suomela ja erityisasiantuntija Mikko Lehtonen:
Lisää läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta yksityishenkilöille myönnettäviin valtionavustuksiin

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 17.8.2022 11.57
Kolumni

Yksityishenkilöille myönnettävien valtionavustusten läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta on tarpeen lisätä. Yhteistyö, yhtenäisyys ja yhteiskunnallinen keskustelu ovat tässä avainasemassa.

Valtionavustuksilla vastataan moniin yhteiskunnallisiin tarpeisiin 

Yksityishenkilöille ja yksityisille elinkeinonharjoittajille myönnetään yli 70 erilaista valtionavustusta. Avustuksia myöntävät valtionapuviranomaisina muun muassa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Taiteen edistämiskeskus ja Ruokavirasto.

Arvio yksityishenkilöille myönnettävien valtionavustusten vuotuisesta määrästä vaihtelee 100-300 miljoonaan euroon. Yksityishenkilöille myönnettävillä valtionavustuksilla tuetaan esimerkiksi  kansainvälistä liikkuvuutta, taiteen- ja tieteenharjoittamista sekä urheilijoiden ammattimaista valmentautumista. 

Yksityishenkilöille myönnettäviin valtionavustuksiin liittyy erityispiirteitä 

Yksityishenkilöille myönnettäviin valtionavustuksiin liittyy erityispiirteitä, jotka erottavat ne yhteisöille myönnettävistä valtionavustuksista. Henkilökohtaisuus tarkoittaa, että valtionavustus myönnetään saajan henkilökohtaiseen käyttöön tai hankkeeseen. 

Osa valtionapuviranomaisista hyödyntää vertaisarvioinnin kaltaista ulkopuolisista asiantuntemusta myöntäessään valtionavustusta, mitä arvostetaan yhteistyönä ja mikä vahvistaa luottamusta päätöksentekoon. 

Valtionavustustoiminnan läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta tulee lisätä

Olemme tunnistaneet, että yksityishenkilöille myönnettävät valtionavustukset ovat hyvin monimuotoisia ja niihin liittyvät käytännöt eroavat toisistaan.

Osa käytännöistä on hyväksi havaittuja; esimerkiksi digitaaliset ratkaisut helpottavat asiointia, tiedon hyödyntämistä ja valtionavustusten käytön valvontaa. Selvityksemme mukaan viranomaisyhteistyötä ja valtionavustusasioiden yhtenäistä tulkintaa sekä valtionavustustoiminnan läpinäkyvyyttä pitäisi kuitenkin lisätä.

Valtionapuviranomaiset arvioivat toimintaansa, mutta yksityishenkilöille myönnettävien valtionavustusten käytön tuloksia ja vaikutuksia ei varsinaisesti raportoida. Vaikuttaa myös siltä, ettei aikaansaannoksista käydä riittävästi yhteiskunnallista keskustelua.

Esimerkiksi apurahat ovat hyvin kilpailtua tukea, mutta sitä ei aina tiedetä tai tunnisteta. Valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta voitaisiinkin lisätä suunnitteluvaiheessa avoimella ja ymmärrettävällä viestinnällä. 

Miten valtionavustustoimintaa pitäisi kehittää? Ota kantaa! 

Yksityishenkilöille myönnettävien valtionavustusten kirjosta muodostuu kokonaisuus, johon sisältyy yhteisiä tavoitteita, tunnusomaisia erityispiirteitä ja erilaisia käytäntöjä. Mitä ajattelet havainnoistamme?

Kokoamme valtionapuviranomaisten ja valtionavustusten hakijoiden ja saajien näkemyksiä selvitystä varten nyt Otakantaa.fi-palvelussa. Nyt on mahdollisuus vaikuttaa!   

Ulla Suomela
Erityisasiantuntija, valtionavustushanke 

Mikko Lehtonen
Erityisasiantuntija, valtionavustushanke

Kolumni perustuu alustavaan selvitykseen ja haastatteluihin ja avaa yhteisen keskustelun Otakantaa.fi-palvelussa. Selvitys yksityishenkilöille myönnettävistä valtionavustuksista ja niihin liittyvistä valtionavustuskäytännöistä on tarkoitus julkaista vuodenvaihteessa, jolloin siitä on mahdollista myös lausua.