Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maakuntauudistus tarvitsee onnistunutta muutosviestintää

Valtiovarainministeriö
20.12.2016 13.10
Kolumni

Muutosviestinnän merkitys korostuu isoissa hankkeissa. Onnistuneissa hankkeissa muutosviestintä on huomioitu jo projektien alkuvaiheissa, kun taas epäonnistuneita hankkeita yhdistää usein epäsuunnitelmallinen ja satunnainen viestintä, joka synnyttää virheellisiä ja vaikeasti korjattavia mielikuvia, kirjoittaa valtiovarainministeriön viestintäpäällikkö Thomas Sund.

Pääministeri Juha Sipilän johtaman hallituksen tärkeimpiä tavoitteita on nostaa Suomen talous kestävään kasvuun ja turvata julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitus. Tätä työtä tehdään kärkihankkeiden ja reformien kautta. Puoliväliä lähestyvän hallituskauden merkittävimmät reformit ovat kiistatta maakuntauudistus ja siihen liittyvä sote-uudistus.

Suomeen perustetaan 18 maakuntaa heinäkuun alussa 2017. Nämä maakunnat järjestävät vuoden 2019 alusta kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Vaikka julkisuudessa on eniten ollut esillä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen liittyvät asiat, ovat maakunnille suunnitellut tehtävät huomattavasti laajemmat. Pelastustoimi, maataloushallinto, ympäristöterveydenhuolto, työvoimapalveluiden järjestäminen ja elinkeinon edistäminen ovat maakuntien vastuulla.

Maakuntauudistus vastaa nykyisiin ja tuleviin haasteisiin

Maakuntauudistus on valtava hallinnollinen uudistus. Uudistus tarvitaan, koska palvelujen saatavuudessa ja laadussa on tällä hetkellä liian isoja eroja kuntien ja alueiden välillä. Asukkaiden tasapuolisuuden varmistamiseksi on tärkeää, että hanke saadaan läpivietyä onnistuneesti. Lisäksi hallituksen tavoitteena on uudistuksen avulla kuroa umpeen iso osa, noin 3 miljardia euroa, julkisen talouden kestävyysvajeesta.

Maakuntauudistus koskettaa meitä kaikkia ja muutoksen keskiössä on asiakaslähtöisyys. Asukkaille halutaan tulevaisuudessa tarjota sujuvia palveluja ja hyödyntää nykyistä tehokkaammin digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. Kyse ei ole, kuten kriittisimmät tarkkailijat ovat kommentoineet, pelkkien hallinnollisten rajojen uudelleen piirtämisestä tai sekavien hallintohimmelien rakentamisesta. Sen sijaan tavoitteena on tuottaa asukkaille laadukkaita palveluja mahdollisimman sujuvasti ja tehokkaasti.

Kun uuteen hallintomalliin siirrytään, on asukkaiden vaikutusmahdollisuudet turvattava. Maakunnan asioista päättää vaaleilla valittu maakuntavaltuusto. Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään 28.1.2018, sen jälkeen maakuntavaalit ovat neljän vuoden välein kuntavaalien yhteydessä.

Muutosviestintä keskeisessä asemassa

Muutosviestinnän merkitys korostuu isoissa hankkeissa. Onnistuneissa hankkeissa muutosviestintä ja viestintään liittyvät riskit on huomioitu jo projektien alkuvaiheissa, kun taas epäonnistuneita hankkeita yhdistää epäsuunnitelmallinen ja satunnainen viestintä, joka synnyttää virheellisiä ja vaikeasti korjattavia mielikuvia. Laajoissa verkostomaisesti toteutettavissa hankkeissa johtaminen on mitä suurimmissa määrin viestintää. Tästä syystä maakuntauudistuksen muutosviestinnässä on kiinnitettävä erityistä huomiota johdon ja lähiesimiesten viestintään.

Koska maakuntauudistus on hankkeena valtava, on viestintään ja erityisesti avoimeen valmistelumalliin haluttu panostaa. Avoimeen valmistelumalliin kuuluu, että mahdollisimman moni taho voi osallistua uudistuksen tekemiseen. Asioita valmistellaan avoimesti, projektiryhmien kokousmateriaalit ovat julkisesti saatavilla jo ennen kokouksia ja pöytäkirjat, tiedotteet sekä videouutiset julkaistaan nopeasti kokousten jälkeen. Vuorovaikutteisuus on keskeisessä asemassa, muutoksen kohteena olevia tahoja on kuunneltava herkällä korvalla.

Perinteisen uutisoinnin lisäksi ministerit, uudistuksen keskeiset johtajat ja viestinnän edustajat ovat ottaneet aktiivisen roolin sosiaalisen median puolella, erityisesti Twitterissä (ks. alla). Maakuntauudistuksen keskeinen viestintäkanava, satoja tuhansia kävijöitä kuukaudessa keräävä alueuudistus.fi -sivusto on aarreaitta niille, jotka haluavat tutustua uudistukseen ja sen etenemiseen tarkemmin.

Lupaamme koko ajan kehittää viestintää, jotta se vastaisi paremmin tiedontarpeeseen. Seuraa uutisointiamme ja kerro meille, mistä kaipaat lisätietoa. Huolehditaan yhdessä siitä, että muutosviestintä onnistuu.
 

Thomas Sund

viestintäpäällikkö
thomas.sund(at)vm.fi

Seuraa maakuntauudistuksen viestintää Twitterissä:
@VMuutiset
@STM_Uutiset
@AnuVehvilainen
@JuhaRehula
@thpoysti
@SaloSinikka
@harjunpauli
@EriikkaK
@Thomas_Sund