Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys
Maataloudenharjoittajille maksetaan kertaluonteinen energiaveron lisäpalautus

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 21.4.2022 13.25
Tiedote

Valtio tukee maataloudenharjoittajia 45 miljoonan euron suuruisella kertaluontoisella energiaveron lisäpalautuksella maatalouden kustannuskriisin helpottamiseksi ja huoltovarmuuden turvaamiseksi. Hallitus antoi esityksen lisäpalautuksesta 21. huhtikuuta.

Hallituksen varautumisen ministerityöryhmä (pj. valtiovarainministeri Annika Saarikko) linjasi maaliskuussa, että hallitus valmistelee kiireisellä aikataululla Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vuoksi pahentuneen maatalouden kustannuskriisin helpottamiseksi ja huoltovarmuuden turvaamiseksi tukitoimia yhteensä arviolta noin 300 miljoonalla eurolla.

Yhtenä maatalouden kustannuskriisiä helpottavana ja nopeavaikutteisena toimena hallitus linjasi maataloudenharjoittajille maksettavan maatalouden energiaveron kertaluonteisesta lisäpalautuksesta. Maataloudenharjoittajia tuettaisiin sen mukaisesti 45 miljoonalla eurolla.

Maataloudenharjoittajille maksettaisiin energiaveron lisäpalautusta EU:n vähimmäisverotasoon asti vuoden 2021 aikana maataloudessa käytetyistä energiatuotteista. Käytännössä palautusta maksettaisiin kevyestä ja raskaasta polttoöljystä sekä biopolttoöljystä. Lisäpalautuksesta lähes 99 prosenttia koskisi kevyttä polttoöljyä. Sähkö ei kuuluisi lisäpalautuksen piiriin, koska siitä on vuodesta 2021 alkaen maksettu palautusta EU:n vähimmäisverotasoon asti. Tavoitteena on, että lisäpalautus voitaisiin maksaa mahdollisimman pian lain tultua voimaan.

Hallituksen esitys julkaistaan kokonaisuudessaan Päätökset-sivulla

Lisätietoja: 
Neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo, puh. 02955 30248, krista.sinisalo(at)gov.fi