Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Jordbruksföretagare får förhöjd återbäring av energiskatt av engångsnatur

finansministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2022 13.25
Pressmeddelande

Staten stöder jordbruksföretagare genom en engångsartad förhöjning av återbäringen av energiskatt på 45 miljoner euro i syfte att underlätta jordbrukets kostnadskris och att trygga försörjningsberedskapen. Regeringen lämnade den 21 april en proposition om tilläggsåterbäringen.

Regeringens ministerarbetsgrupp för beredskap (ordf. finansminister Annika Saarikko) fastställde i mars att regeringen så snabbt som möjligt bereder stödåtgärder för att lindra den kostnadskris inom jordbruket som förvärrats till följd av Rysslands invasion av Ukraina och för att trygga försörjningsberedskapen med sammanlagt ca 300 miljoner euro.

En av regeringens snabbt verkande åtgärder för att lätta på kostnadskrisen inom jordbruket är en engångsartad förhöjning av återbäringen av energiskatt till lantbruksföretagare. Lantbruksföretagare ska stödas med ytterligare 45 miljoner euro.

Enligt förslaget ska de som bedriver jordbruk beviljas förhöjd återbäring av energiskatt upp till EU:s minimiskattenivå för energiprodukter som använts inom jordbruket under 2021. I praktiken betalas återbäring för lätt och tung brännolja samt biobrännolja. Nästan 99 procent av tilläggsåterbäringen ska enligt förslaget gälla lätt brännolja. Elström kommer inte att omfattas av den förhöjda återbäringen eftersom man från och med 2021 redan betalat återbäring för el upp till EU:s minimiskattenivå. Målet är att den förhöjda återbäringen ska kunna betalas så snart som möjligt efter att lagen trätt i kraft.

Regeringens proposition publiceras i sin helhet på beslutssidan

Mer information: 
Krista Sinisalo, Konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30248, krista.sinisalo(at)gov.fi