Hoppa till innehåll
Media

Ny ministerarbetsgrupp för beredskap

finansministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 10.3.2022 13.53
Pressmeddelande
Ministerarbetsgruppen, beredskap.

Statsrådet tillsatte vid sitt allmänna sammanträde torsdagen den 10 mars en ministerarbetsgrupp för beredskap. Ministerarbetsgruppen styr förberedelser som har ett samband med konsekvenserna av Rysslands attack mot Ukraina.

Ministerarbetsgruppen ska 

  • skapa en täckande lägesbild av krisens konsekvenser
  • bedöma konsekvenserna i synnerhet för ekonomin och försörjningsberedskapen 
  • dra upp riktlinjer för inledandet av behövliga åtgärder och allokeringen av resurser.

Finansminister Annika Saarikko är ordförande för arbetsgruppen. De övriga medlemmarna är näringsminister Mika Lintilä, arbetsminister Tuula Haatainen, jord- och skogsbruksminister Jari Leppä, utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari, Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen, miljö- och klimatminister Emma Kari, social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen, justitieminister Anna-Maja Henriksson och utrikesminister Pekka Haavisto. Finanspolitiska samordnaren Lauri Kajanoja från finansministeriet är arbetsgruppens generalsekreterare.

Mer information:
Ann-Mari Kemell, finansministerns specialmedarbetare, tfn 02955 30330