Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Vehviläinen: Virkamieslain muutos kaksoiskansalaisuusasiassa pian lausuntokierrokselle

Valtiovarainministeriö
3.2.2017 10.39
Tiedote

Valtion virkamieslainsäädännön valmistelusta vastaava kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen kertoo, että eduskunta saa loppukeväänä käsiteltäväkseen valtion virkamieslain ja turvallisuusselvityslain täsmennykset.

- Lakimuutoksilla vahvistetaan sitä, että valtion turvallisuuden kannalta olennaisiin työtehtäviin valittavien luotettavuus ja lojaliteetti Suomea kohtaan voidaan entistä paremmin varmistaa. Lakimuutokset ovat viimeisteltävänä ja lähdössä lähiaikoina lausuntokierrokselle, Vehviläinen sanoo.

Vehviläisen mukaan lakimuutoksia valmisteltaessa huomioidaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen eikä kansalaisuuteen perustuvaa virkakieltoa valmistella valtion virkamieslakiin.

Valtion virkamieslakiin tulisi säännös virkaan valittavan henkilön nuhteettomuuden varmistamisesta sekä siitä, ettei valittavalla saa olla sellaisia sidonnaisuuksia, jotka voivat vaarantaa virkaan kuuluvien tehtävien asianmukaisen hoitamisen. Turvallisuusselvityslakia muutettaisiin siten, että henkilön luotettavuuden ja painostuksesta vapaan ja riippumattoman tehtävien hoidon varmistamiseksi voidaan selvittää hänen ulkomaansidonnaisuuksiaan nykyistä laajemmin.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan viimeistään vuoden 2018 alusta.

Tausta

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä selvitti keväällä 2015 kaksoiskansalaisuuden vaikutusta valtion virkoihin nimitettäessä. Työryhmä luovutti muistionsa ministeri Anu Vehviläiselle kesäkuussa 2015. Valtion virkamieslain muuttamista on valmisteltu tämän jälkeen. Valtion virkamieslain muuttamista koskeva luonnos hallituksen esitykseksi on ollut lausuntokierroksella viimeksi syyskuussa 2016. Tämän jälkeen on ryhdytty valmistelemaan myös turvallisuusselvityslain muuttamista.

Puolustusministeriö ja Rajavartiolaitos ovat lisäksi tiedottaneet tällä viikolla hankkeista, joiden tarkoituksena on tarkentaa kaksoiskansalaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä puolustushallinnossa ja Rajavartiolaitoksessa.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Kirsi Äijälä, 02955 30172, kirsi.aijala(at)vm.fi
Erityisavustaja Tuomas Vanhanen, 02955 30216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Anu Vehviläinen