Hyppää sisältöön
Media

Ministeriryhmä käsitteli kyberturvallisuuden kehittämistä ja julkisen hallinnon varautumista

liikenne- ja viestintäministeriötyö- ja elinkeinoministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 18.3.2022 11.38
Tiedote

Hallitus on aloittanut valmistelun kyberturvallisuuden kehittämiseksi ja julkisen hallinnon varautumiseksi. Tavoitteena on muodostaa tilannekuva ja arvioida tarvittavat kehittämistoimet tilanteessa, joka aiheutuu Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä on kokoontunut tällä viikolla kaksi kertaa. Edellisessä kokouksessaan 14. maaliskuuta ministeriryhmä päätti valmistelun käynnistämisestä kyberturvallisuuden ja julkisen hallinnon varautumiseksi. Työ tulee osaksi hallituksen turvallisuusympäristöä käsittelevää ajankohtaisselontekoa. Selonteko sisältää myös osuudet kyberturvallisuudesta ja julkisen hallinnon varautumisesta.

Kokouksessaan 18. maaliskuuta ministeriryhmä keskusteli tarvittavista kyberturvallisuutta parantavista toimenpiteistä ja kuuli katsauksen Suomen digitaalisen kompassin valmistelusta.

Kyberturvallisuudessa varautumisen taso on hyvä

​​​​​​​Suomessa tieto- ja kyberturvallisuuden varautumisella on pitkät ja toimivat perinteet. Varautumisesta huolehditaan muun muassa lainsäädännön, eri viranomaisten yhteistyön ja harjoitustoiminnan kautta. Vuonna 2021 on myös hyväksytty laaja-alainen kyberturvallisuuden kehittämisohjelma sekä toimenpiteet, joilla parannetaan tietoturvaa ja tietosuojaa kriittisillä toimialoilla. Kehitettävää kuitenkin on esimerkiksi kuntasektorin sekä tieto- ja viestintäjärjestelmien kyberturvallisuudessa.

”Kyberturvallisuustilanne Suomessa ei tällä hetkellä poikkea normaalista. Suomen kybersuojaus toimii aktiivisesti ja torjuu uhkia joka päivä. Normaalitilanteessa kyberturvallisuusjohtaja on vastuussa siitä, että tilannekuva on hallussa. Kun tulee vakava kyberhäiriö, hänen rinnalleen tulee liikenne- ja viestintäministeriö, joka koordinoi tilannetta tarpeen mukaan kaikkien muiden ministeriöiden kanssa, joita asia koskee”, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

Julkinen hallinto on varautunut häiriötilanteisiin

Julkisen hallinnon varautuminen keskittyy valtion viranomaisten, kuntien ja hyvinvointialueiden toimiin. Käsiteltävät teemat liittyvät esimerkiksi väestönsuojatiloihin ja arjen häiriötilanteisiin, kuten vesihuoltoon ja energiajakeluun.

”Julkinen hallinto on varautunut hyvin häiriötilanteisiin ja sitä varten on tehty jo pitkään töitä. Nyt kokoamme yhteisen tilannekuvan eri viranomaisten kesken. Kunnilla ja hyvinvointialueilla on tärkeä rooli kansalaisten arjen toimintojen turvaamisessa kaikissa tilanteissa”, kuntaministeri Sirpa Paatero sanoo.

Valtioneuvosto päätti 10. maaliskuuta, että kyberturvallisuus ja julkisen hallinnon varautuminen tulevat digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmän vastuulle. Ministerityöryhmä tekee tarvittavat poliittiset linjaukset toimista, joilla taataan yhteiskunnan toimintakyky ja digitaalinen toimintaympäristö kyberhäiriöissä ja kybervaikuttamisessa. Se tekee myös päätökset julkisen hallinnon varautumisesta tilanteessa, joka johtuu Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Suomen digitaalisen kompassin valmistelu etenee

​​​​​​​Suomi on laatimassa kansallista digitaalista kompassia kevään 2022 aikana. Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä kuuli kokouksessaan 18. maaliskuuta katsauksen digikompassin valmistelusta.

Suomen digitaalinen kompassi on jaettu neljään osa-alueeseen: digitaalinen infrastruktuuri, digitaalisesti osaava väestö ja työvoima, yritysten digitalisaatio sekä julkisten palvelujen digitalisointi. Digikompassissa kaikille osa-alueille on asetettu tavoitteet, avaintulokset sekä mittarit, joiden avulla tavoitteiden saavuttamista voidaan arvioida.

Suomen kansallinen digikompassi on tarkoitus lähettää lausunnoille keväällä 2022.

Lisätietoja:
osastopäällikkö Laura Eiro, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 040 096 9293
kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paananen, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 040 565 9060
digitaalisten palvelujen johtaja Mika Nordman, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7142
ICT-johtaja Jarkko Levasma, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0117
alivaltiosihteeri Päivi Nerg, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 149