Hoppa till innehåll
Media

Ministergrupp behandlade utvecklandet av cybersäkerheten och den offentliga förvaltningens beredskap

arbets- och näringsministerietfinansministerietkommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.3.2022 11.38 | Publicerad på svenska 21.3.2022 kl. 14.48
Pressmeddelande
Text i bilden: utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen

Regeringen har inlett beredningen för att utveckla cybersäkerheten och förbereda den offentliga förvaltningen. Målet är att skapa en lägesbild och bedöma vilka utvecklingsåtgärder som behövs på grund av Rysslands invasion av Ukraina.

Ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen har sammanträtt två gånger denna vecka. Vid sitt föregående möte den 14 mars beslutade ministergruppen att inleda beredningen av cybersäkerheten och beredskapen inom den offentliga förvaltningen. Arbetet blir en del av regeringens redogörelse om det aktuella läget i den säkerhetspolitiska omgivningen. Redogörelsen innehåller också avsnitt om cybersäkerhet och den offentliga förvaltningens beredskap.

Vid sitt möte den 18 mars diskuterade ministergruppen behövliga åtgärder för att förbättra cybersäkerheten och fick en översikt över beredningen av Finlands digitala kompass.

God beredskapsnivå inom cybersäkerheten

Beredskapen inom informations- och cybersäkerheten har långa och välfungerande traditioner i Finland. Man sörjer för beredskapen bland annat genom lagstiftning, samarbete mellan olika myndigheter och övningsverksamhet. År 2021 godkändes också ett omfattande utvecklingsprogram för cybersäkerheten samt åtgärder för att förbättra informationssäkerheten och dataskyddet inom kritiska sektorer. Det finns dock utrymme för utveckling till exempel när det gäller cybersäkerheten inom kommunsektorn och i informations- och kommunikationssystemen.

"Cybersäkerhetsläget i Finland avviker för närvarande inte från det normala. Finlands cyberskydd är aktivt och avvärjer hot varje dag. I normala situationer ansvarar cybersäkerhetsdirektören för att lägesbilden är under kontroll. Vid allvarliga cyberstörningar blir kommunikationsministeriet delaktigt, och ministeriet samordnar vid behov situationen med alla andra berörda ministerier”, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Den offentliga förvaltningen har förberett sig på störningssituationer

Den offentliga förvaltningens beredskap fokuserar på åtgärder som vidtas av statliga myndigheter, kommuner och välfärdsområden. De aktuella temana gäller till exempel skyddsrum och störningar i vardagen, såsom vattenförsörjning och energidistribution.

Den offentliga förvaltningen har förberett sig väl på störningssituationer, och arbetet har pågått redan länge. Nu sammanställer vi en gemensam lägesbild mellan olika myndigheter. Kommunerna och välfärdsområdena har en viktig roll när det gäller att trygga vardagsfunktionerna för människor i alla situationer”, säger kommunminister Sirpa Paatero.

Statsrådet beslutade den 10 mars att ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen ansvarar för cybersäkerheten och beredskapen inom den offentliga förvaltningen. Ministerarbetsgruppen kommer att fastställa de politiska riktlinjer för åtgärder som behövs för att garantera samhällets funktionsförmåga och den digitala verksamhetsmiljön vid cyberstörningar och cyberpåverkan. Den fattar även beslut om den offentliga förvaltningens beredskap i läget som beror på Rysslands invasion av Ukraina.

Beredningen av Finlands digitala kompass framskrider

Finland ska utarbeta en nationell digital kompass våren 2022. Ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen fick vid sitt möte den 18 mars en översikt över beredningen av en digital kompass.

Finlands digitala kompass är indelad i fyra delområden: digital infrastruktur, digitalt kompetent befolkning och arbetskraft, digitalisering inom företagen och digitalisering av offentliga tjänster. Den digitala kompassen innehåller mål, nyckelresultat och mätare för alla delområden för att bedöma hur målen har uppnåtts.

Avsikten är att Finlands nationella digitala kompass sänds på remiss våren 2022.

Mer information:
Laura Eiro, avdelningschef, kommunikationsministeriet, tfn 040096 9293
Rauli Paananen, cybersäkerhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 040 565 9060
Mika Nordman, direktör för digitala tjänster, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7142
Jarkko Levasma, IKT-direktör, finansministeriet, tfn 029 553 0117
Päivi Nerg, understatssekreterare, finansministeriet, tfn 0295 530149