Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Nyt kannattaa hyödyntää virkamieskunnan valmius yhteistyöhön – se on suurempi kuin koskaan

Valtiovarainministeriö
17.5.2019 10.14
Kolumni
Neuvottelua pöydässä.

Hyvä päätöksentekijä – katsotko maailmaa helikopterista vai siilosta? Oletko huomannut, että virkamieskunnassa on valtavasti ymmärrystä, valmiutta ja osaamista tehdä asioita uudella tavalla yhdessä – verkostoissa, tavoitteellisesti, koko yhteiskunnan hyväksi? Katsotaan kokonaisuuksia eikä asioita ei ajeta yksisilmäisesti vain oman taustaorganisaation etua ajatellen. Onko verkostoissa toimiminen mielestäsi osa nykyvirkamiesten työidentiteettiä ja toimenkuvaa? Onko lupa verkottua sinun organisaatiosi kaikille työntekijöille itsestään selvää? Toimitko esimerkkinä? Kannustatko siihen? Palkitsetko siitä?

Sinulle sillanrakentaja – nyt on hyvä hetki tarttua virkamiesten valmiuteen tehdä yhteistyötä. Virkamiehen työ on muuttumassa ja jo muuttunut verkostomaiseksi yhdessä tekemiseksi, yhdessä oppimiseksi. Asioiden valmistelussa korostuu nyt hierarkioiden sijaan ihmislähtöisyys. Tämä edellyttää monialaista ja poikkihallinnollista yhteistyötä, niin hallinnon sisällä kuin suhteessa yhteiskunnan muihin toimijoihin.

Tahtotila poikkihallinnolliseen ja ilmiölähtöiseen hallitusohjelman toimeenpanoon on jo virkamieskunnassa viritetty täyteen valmiuteen. Nyt, kun vanha hallitus on vaihtumassa uuteen, on oiva hetki ja mahdollisuus tarttua tähän. On aika antaa mandaatti yhteistyölle!

Monet ratkaistavat ongelmat edellyttävät entistäkin enemmän monen alan osaamista ja hallinnonrajat ylittävää yhteistyötä. Tulevaisuudessa meistä jokainen joutuu ottamaan kantaa ja tekemään työtä suoraan tai välillisesti useiden suurten muutosten kanssa, kuten ilmastonmuutos tai maahanmuutto. Samalla ja jatkuvasti pohdimme oman työmme merkityksellisyyttä sekä mahdollisuuksiamme päivittää ja jakaa omaa osaamistamme. Mitä jos yhdistäisimme haasteet ja mahdollisuudet?

Jakamalla osaamista, tietoa ja työpanosta yhteiseen käyttöön, moninkertaistat myös oman valmisteluorganisaatiosi resurssit

Monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen ja useita hallinnonaloja koskevien poliittisten linjausten toteuttamiseen, liittyivätpä ne sitten esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointiin tai ikäihmisten toimintakykyyn, tarvitaan monipuolista osaamista ja erilaisia näkökulmia.

Se, että hahmotamme tavoitteemme yhdenmukaisesti antaa meille jokaiselle enemmän voimaa kuin monet eri puolille haarautuvat pyrkimykset. Jaettu tieto ja suunta vaativat meiltä kaikilta luottamusta ja avoimuutta. Luotatko sinä siihen, että ihmiset käyttävät työaikaansa viisaasti, pyrkivät tekemään työnsä parhaalla mahdollisella tavalla ja kantavat vastuunsa, kun sitä heille annetaan? Me luotamme.

Töissä valtiolla - töissä Suomelle

Verrattuna yksityisen sektorin organisaatioihin on valtionhallinnossa yksi suuri etu: olemme kaikki töissä Suomelle, emmekä kilpaile keskenämme. Voimme hyödyntää sitä, että meillä on kaikilla viime kädessä samat asiakkaat – kansalaiset, yritykset, yhteisöt.

Verkostomaista, rajat ylittävää yhteistyötä tuetaan nyt vahvasti myös käytännön fasiliteetein. Tästä esimerkkinä ovat yhteiskäyttöiset tilat ja työalustat, joilla voimme jakaa osaamistamme muiden käyttöön. Parhaillaan työstetään uutta toimintakonseptia nimellä "Työ 2.0Lab". Kyse on yhteiskehittämisen ja oppimisen uudesta konseptista, joka toteutuessaan tarjoaa uutta kokeilevan fyysisen, virtuaalisen, sosiaalisen ja mentaalin alustan asioiden yhteisvalmistelulle. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarjassa juuri julkaistu Verkostojohtamisen käsikirja on työkalu, joka tarjoaa kättä pidempää verkostomaiselle työskentelylle. Käsikirjan syntyi osana Sitran poikkihallinnollisia Siilonmurtaja-kokeiluja. Tulossa on myös valmennusta, joka antaa täsmätukea sekä hallitusohjelman poikkihallinnolliseen toimeenpanoon että tukee jokaisen virkamiehen ammatti-identiteetin uudistumista yksinpuurtajasta verkottuneeksi vaikuttajaksi.

Virkavastuu 2.0

Jokaisen virkamiehen vastuut kuuluvat johonkin laajempaan kokonaisuuteen ja vaikuttavat muiden tekemiseen. Jokaisen virkamiehen pitääkin nähdä oma työnsä osana laajempaa systeemiä ja ilmiöitä, ottaa asioista selvää ja etsiä parhaat kumppanit asioiden edistämiseksi. Ne voivat löytyä naapurivirastosta tai jostain ihan muualta. Vaikka vastuu onkin jokaiselle yksilöllä, voit sinä esimiehenä ja päättäjänä vaikuttaa näiden vaikuttavuusketjujen hahmottumiseen ja kumppanuuksien syntymiseen aivan erityisesti.

Jotta pääsemme asiassa eteenpäin, haluamme kutsua sinut pohtimaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: johdatko yhteistyötä? Rohkaisetko verkottumaan? Luotatko sankarivirkamiesmyyttiin vai yhdessäohjautuvuuteen? Tietävätkö kaikki, mitä heiltä odotetaan? Käytättekö yhdessä aikaa sen pohtimiseen, keitä kaikkia käsillä olevat asiat koskevat ja keiden kanssa yhteistyötä erityisesti pitäisi ja kannattaisi tehdä? Avaatteko ovia ja etsittekö kumppanuuksia? Luotko kohtaamisen paikkoja? Kannattaisi, sillä yhteistyössä pätee erikoinen luonnonlaki: mitä enemmän annat, sitä enemmän saat!

Virpi Einola-Pekkinen

Kehittämispäällikkö, valtiovarainministeriö

Virpi Lappeteläinen

Erityisasiantuntija, valtioneuvoston kanslia

Milma Arola

Johtava asiantuntija, Sitra

Hallintopolitiikan tavoitteena on varmistaa, että Suomessa on toimivat julkiset palvelut, hyvä hallinto ja että saamme elää kestävässä ja vakaassa yhteiskunnassa.