Hyppää sisältöön
Media

OECD julkisti suosituksensa Suomelle valtion ennakoivan ohjauksen kehittämiseksi – työ jatkuu neljässä pilotissa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 1.9.2021 13.00
Tiedote

OECD antoi suosituksensa keskiviikkona 1. syyskuuta. Työ jatkuu suositusten pohjalta neljässä pilottihankkeessa. Hankkeista saatavat tulokset ovat kansainvälisesti arvokkaita.

OECD:n suositukset sisältävät esimerkiksi ennakoinnin kytkemisen politiikkatoimien valmisteluun, strategiaprosesseihin ja innovaatiotoimintaan. Lisäksi suositellaan erilaisten ohjauskeinojen tarkoituksenmukaisempaa hyödyntämistä toivottujen vaikutusten aikaansaamiseksi. Tavoitteena on tehdä tarvittavat päätökset ja toimeenpanna yhteiskunnan kannalta välttämättömät uudistukset aiempaa nopeammin ja vaikuttavammin monimutkaisten ongelmien maailmassa.

Piloteissa kehitetään valtion ennakoivaa ohjausta

Pilottihankkeita ovat jatkuva oppiminen, lapset, nuoret ja perheet, hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtyminen sekä poliitikkojen ja virkamiesten vuoropuhelu.

Jatkuvan oppimisen uudistuksen tavoitteena on, että työllisyysaste ja osaavan työvoiman saatavuus paranevat ja osallistumisen tasa-arvo lisääntyy.

”Tämä ei onnistu minkään yhden hallinnonalan toimin vaan tarvitaan systeemistä muutosta. Valtion ohjauksen on oltava vahvasti tulevaisuuteen katsovaa ja innovatiivista”, toteaa opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen.

Talousarvioiden tarkastelua kehitetään lapsen oikeuksien näkökulmasta.

”Talousarviopäätösten lapsivaikutusten arviointi on tarpeen sekä valtion, tulevien hyvinvointialueiden että kuntien tasolla. Lapsibudjetointi raivaa tietä ihmislähtöisyyteen, tiedolla johtamisen sekä julkisten varojen entistä vaikuttavampaan käyttöön myös muiden väestöryhmien osalta”, sanoo valtiovarainministeriön valtiosihteeri Maria Kaisa Aula.

Lisäksi hallitukset tarvitsevat uusia työkaluja talouspolitiikan ja rahoitusratkaisujen suunnitteluun sekä päätöksentekoon, jotta voidaan varmistaa oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan. 

”Julkisen vallan rooli muutoksessa on keskeinen. Hyvä ennakointikyky, panostaminen osaamiseen sekä politiikanteon ja johtamisen tavat ovat äärimmäisen tärkeitä kehittämisen kohteita”, sanoo finanssineuvos Pekka Morén valtiovarainministeriöstä.

Luottamus on avainasemassa poliitikkojen ja virkamiesten vuoropuhelua koskevassa pilotissa.

”Valtion ohjauksen kehittämisessä ennakoivammaksi on tärkeää, että poliittisilla päätöksentekijöillä ja virkamiehillä on yhteinen ymmärrys tavoitteista ja toimijoiden rooleista niiden saavuttamiseksi”, toteaa valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nerg.

OECD:n ja pilottien työn pohjalta luodaan tulevan syksyn ja kevään aikana toimintamalli tai uusi ohjauksen viitekehys, joka pysyy mukana ajassa ja pystyy luomaan sen edellyttämiä ratkaisuja. Hanketta rahoittaa EU:n komissio. 

Lisätiedot:
Finanssineuvos Katju Holkeri, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 087, katju.holkeri(at)vm.fi 
Ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 383, sirpa.kekkonen(at)gov.fi