Hyppää sisältöön
Media

OECD:n kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien arvioinnin julkistus 16.6.2021
OECD:ltä laaja kirjo suosituksia kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien parantamiseksi Suomessa

oikeusministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2021 13.03
Tiedote

OECD:n arviointi kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksista Suomessa (Civic Space Scan of Finland) koski lakeja ja käytäntöjä, kansalaisoikeuksia, median toimintamahdollisuuksia, digitalisuuden tuomaa muutosta, kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksia, kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen osallistumista. Arviointi antaa tietoa ja suosituksia, jotka auttavat suojelemaan ja edistämään kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia Suomessa. Suomi on ensimmäinen OECD:n jäsenmaa, jolle tällainen arviointi on tehty.  

Suomi on toistuvasti pärjännyt hyvin kansainvälisten järjestöjen julkaisemissa demokratiaa, ihmisoikeuksia, lehdistönvapautta, korruptoitumattomuutta ja hallinnon toimivuutta mittaa-vissa vertailuissa. Suomella on myös käynnissä monia kansalaisyhteiskuntaa tukevia oh-jelmia ja aloitteita, kuten Kansallinen demokratiaohjelma 2025, Kansallinen perus- ja ihmis-oikeustoimintaohjelma ja Avoimen hallinnon toimintaohjelma. 

OECD:n arviointi antaa tietoa ja tarjoaa suosituksia

OECD korostaa, että vaikka Suomi on kansainvälisissä vertailuissa esimerkillinen kansalaisyhteiskunnan toiminnan mahdollistaja, on erittäin tärkeää, että Suomessa tunnistetaan ja ratkaistaan esille nousevia haasteita. Vain näin voidaan ylläpitää hyvää tilannetta. 

Arvioinnin loppuraportti julkistettiin tänään 16.6. verkkotilaisuudessa, jonka avasi kuntaministeri Sirpa Paatero.

”Kansalaisyhteiskunta on ollut Suomen voimavara ja tämä arviointi auttaa meitä hahmottamaan kehityskohteita, jotta näin olisi vastakin. Hallinnolta edellytetään yhä enemmän läpinäkyvyyttä ja vuorovaikutusta, myös kansalaisyhteiskunnan kanssa. Luottamuksen säilyttäminen vaatii myös sitä, että pidämme kaikki mukana ja kiinnitämme huomion yhteiskunnan epäkohtiin”, korosti kuntaministeri Sirpa Paatero.

"Onnittelut Suomelle, jolle on ensimmäisenä OECD-maana tehty arviointi kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksista! Arvioinnin suositukset auttavat Suomea vahvistamaan sen merkittävää sitoutumista kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien ja kansalaisten osallistumisen edistämiseen ja turvaamiseen", totesi OECD:n julkisen hallinnon osaston johtaja Elsa Pilichowski.

”Arvioinnin myötä Suomi voi toimia kannustajana ja esimerkkinä aiheen tärkeydestä myös kansainvälisesti”, totesi finanssineuvos Katju Holkeri valtiovarainministeriöstä.

”Vapaa ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on toimivan demokratian ydin. Yhdenvertaisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen sekä oikeusvaltioperiaate ovat ehdottoman tärkeitä edellytyksiä. On tärkeä, että OECD:n Suomelle antamia suosituksia käsitellään kokonaisvaltaisesti, sekä perustettavassa työryhmässä, että avoimesti keskustellen kansalaisten ja sidosryhmien kanssa”, korosti ylijohtaja Johanna Suurpää oikeusministeriön puheenvuorossa.

Raportin jatkoaskeleet
 

OECD:n suositukset otetaan tarkasteluun poikkihallinnollisessa työryhmässä. Työryhmä käy läpi suositukset ja selvittää, mitä niistä voi edistää jo olemassa olevissa ohjelmissa tai hankkeissa ja mitkä puolestaan vaativat pidempää valmistelua tai lisäselvityksiä.

Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien arvioinnin tilasi valtiovarainministeriö ja sen toteutuksesta vastasi OECD:n julkisen hallinnon osasto (Directorate for Public Governance). Arviointia varten OECD muun muassa haastatteli Suomessa kansalaisyhteiskunnan edustajia, tutkijoita, median, yritysten ja suomalaisia julkisten instituutioiden ja hallinnon edustajia. Arviointiin kuului myös avoin kansalaisjärjestökuuleminen kesällä 2020 sekä helmikuussa 2021 järjestetty kansalaispaneeli. OECD selvitti kansalaispaneelin avulla kansalaisten näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia sananvapauden turvaamiseksi Suomessa. Paneelin toteutti Åbo Akademin Yhteiskuntatieteen tutkimuslaitos (Samforsk) valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön toimeksiannosta. 

OECD:n arviointiraportti ja suositukset Suomelle (OECD:n verkkosivuilla englanniksi) 

Lisätietoja:

Valtiovarainministeriö
Finanssineuvos Katju Holkeri, puh. 0295 530 087, katju.holkeri(at)vm.fi
Finanssineuvos Johanna Nurmi p. 02955 30171 johanna.nurmi(at)vm.fi

Oikeusministeriö
Ylijohtaja, osastopäällikkö Johanna Suurpää, puh. 0295 150 534, johanna.suurpaa(at)om.fi
Yksikönpäällikkö Niklas Wilhelmsson, p. 0295 150 348, niklas.wilhelmsson(at)om.fi

Muualla verkossa

•    Kansallinen demokratiaohjelma 2025
•    Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma
•    Avoimen hallinnon toimintaohjelma