Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Finanssiasiantuntija Milla Kouri:
Raha ratkaisee ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

Valtiovarainministeriö
23.4.2019 9.29
Kolumni
Finanssiasiantuntija Milla Kouri.

Sijoittaja voi valinnoillaan torjua ilmastonmuutosta, jos hän pystyy vertailemaan eri sijoituskohteiden vastuullisuutta. Kestävät rahoitusmarkkinat ovat vasta kehittymässä, mutta Suomi voi edistää asiaa EU:n neuvoston puheenjohtajana.

Investoinnit ja projektit tarvitsevat pääomia, joten sijoittajilla ja rahoittajilla on suuri valta muokata maailman tulevaisuutta. Mitä enemmän pääomia ohjautuu ilmaston kannalta tärkeisiin investointeihin, sitä lähemmäksi ilmastotavoitteita voidaan päästä.

Sijoittajat tarvitsevat tietoa vastuullisuudesta

Jotta pääomia ohjautuisi entistä ilmastoystävällisempiin ja vastuullisempiin sijoituskohteisiin, sijoittajalla täytyy olla mahdollisuus arvioida kohteen vastuullisuutta. Rahoitusmarkkinoiden tietotarpeet yritysten vastuullisuudesta ovat lisääntyneet. Myös kuluttajasijoittajat ovat entistä valveutuneempia vastuullisuuskysymyksissä.

Monet sijoittajat toivoisivat enemmän tietoa ja parempia mahdollisuuksia sijoittaa vastuullisiin sijoituskohteisiin, joiden kautta myös pääoma voisi kasvaa tukien samalla kestävää kehitystä.

Tätä varten sijoittajien tulisi pystyä arvioimaan yrityksen kestävyysriskit. Aiheuttaako tuotanto haittaa merkittävästi ilmastolle tai luonnonvaroille? Käyttääkö yrityksen alihankkija lapsityövoimaa? Vastuullinen sijoittaja äänestää tarvittaessa jaloillaan ja siirtää pääomansa muualle.

EU-lainsäädäntö kannustaa vastuullisuuteen

Vuoden kuluessa tulee voimaan kaksi EU-asetusta. Ensimmäisessä vaaditaan institutionaalisia sijoittajia ja omaisuudenhoitajia julkistamaan tietoa sijoitustuotteiden kestävyysriskeistä ja sijoituspolitiikkansa vastuullisuudesta. Toisessa luodaan kaksi uutta vähähiilistä viitearvotyyppiä helpottamaan ilmastoystävällisten sijoitussalkkujen tekemistä.

Uusi lainsäädäntö lisää epäsuorasti yrityksille painetta vastuullisuuden kytkemiseen osaksi kaikkea liiketoimintaa. Toisaalta monet yritykset näkevät jo nyt vastuullisen liiketoiminnan myönteisenä kilpailutekijänä.

Sijoituskohteiden vertailu helpottuu

Mikä tarkalleen ottaen on vihreä tai vastuullinen sijoitustuote? Eri palveluntarjoajat käyttävät erilaisia palveluita ja menetelmiä rahoitustuotteen vihreyden määrittämiseen. Etenkin kuluttajasijoittajan voi olla vaikeaa olla varma siitä, milloin vihreä osakerahasto on oikeasti vihreä ja milloin kyse on niin kutsutusta viherpesusta.

Viherpesun ehkäisemiseksi EU:n komissio antoi viime vuoden toukokuussa kolmannen kestävään rahoitukseen liittyvän lainsäädäntöehdotuksen, jonka tarkoituksena on määritellä ympäristöystävälliset sijoituskohteet. Määrittely aloitetaan ilmastokärjellä.

Yhtenäiset kriteerit parantavat vastuullisen sijoittajan asemaa, kun sijoittaja pystyy entistä paremmin vertailemaan eri palveluntarjoajien vihreitä rahastoja ja muita vihreitä sijoitustuotteita.

Vihreiden sijoituskohteiden määrittely on haastavaa, sillä siinä on arvioitava hyvin erilaisten sektoreiden yritystoimintaa, joiden vaikutukset ilmastoon ja ympäristöön eroavat toisistaan. Tämä on kuitenkin tarpeen, jotta kestävästä rahoituksesta tulisi valtavirtaa. Kestävän rahoituksen valtavirtaistamisella on kriittinen rooli Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Suomi voi edistää asiaa EU:n puheenjohtajana

Kestävät rahoitusmarkkinat ovat vasta kehittymässä, ja työtä pitää jatkaa. Suomella on tulevana EU:n neuvoston puheenjohtajana hyvä mahdollisuus edistää kestävää talouskasvua sekä ilmastotoimien edistämistä myös rahoitusmarkkinoiden kautta.

Milla Kouri

Finanssiasiantuntija