Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys
Veron kiertämisen estämistä koskevan direktiivin mukaiset käänteisen hybridiyksikön tulot säädetään veronalaisiksi

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 28.10.2021 13.26
Tiedote

Esityksessä on kyse veron kiertämisen estämistä koskevan sääntelydirektiivin kansallisesta voimaansaattamisesta.

Esityksen tavoitteena on puuttua tilanteisiin, joissa elinkeinoyhtymän tulo jää verottamatta käänteisen hybridiyksikön tilanteesta johtuen. Käänteisen hybridiyksikön tilanteella tarkoitetaan tilannetta, joissa yksikköä pidetään toisen valtion lakien mukaisesti verotuksessa läpivirtaavana yksikkönä ja toisen valtion lakien mukaisesti erillisenä verovelvollisena. 

Soveltamisedellytysten täyttyessä EU:n jäsenvaltiot verottaisivat käänteisen hybridiyksikön tuloa. Muutos toteutettaisiin laajentamalla rajoitetusti verovelvollisten yhtiömiesten verovelvollisuutta käänteisen hybridiyksikön tilanteissa. Lisäksi säädettäisiin direktiiviin perustuen eräitä vaihtoehtorahastoja koskevasta poikkeuksesta. 

Uudistuksen esitetään tulemaan voimaan vuoden 2022 alusta. Uudistusta sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa. Ehdotetun uudistuksen myötä veron kiertämisen estämistä koskeva direktiivi ja sen muutosdirektiivi on saatettu kaikilta osin voimaan Suomessa.

Hallituksen esitys julkaistaan päätökset-sivulla

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Jaana Mikkola, puh. 029 5530 665, jaana.mikkola(at)gov.fi
Erityisasiantuntija Meeri Karlsson, puh. 029 5530 289, meeri.karlsson(at)gov.fi