Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Inkomster från ett omvänt hybridsubjekt enligt direktivet mot skatteflykt blir skattepliktiga

finansministeriet
Utgivningsdatum 28.10.2021 13.26
Pressmeddelande

Propositionen handlar om att nationellt genomföra bestämmelserna i direktivet mot skatteflykt.

Syftet med propositionen är att ingripa i fall där en näringssammanslutnings inkomst inte beskattas på grund av situationer med ett omvänt hybridsubjekt.  Med situationer med ett omvänt hybridsubjekt avses situationer där ett subjekt enligt lagen i en annan stat betraktas som ett skattemässigt transparent subjekt och som en särskild skattskyldig.

När tillämpningsvillkoren uppfylls ska EU:s medlemsstater beskatta ett omvänt hybridsubjekts inkomster. Ändringen genomförs så att skattskyldigheten för begränsat skattskyldiga bolagsmän utvidgas till att gälla situationer med ett omvänt hybridsubjekt. Dessutom föreskrivs med stöd av direktivet om undantag för vissa alternativa investeringsfonder.

Reformen föreslås träda i kraft vid ingången av 2022. Det är meningen att lagarna ska tillämpas första gången vid beskattningen för 2022. I och med den föreslagna reformen  har direktivet mot skatteflykt och dess ändringsdirektiv genomförts till alla delar i Finland.

En länk till regeringens proposition publiceras på den finska webbsidan för beslut

Mer information:
Jaana Mikkola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 665, jaana.mikkola(at)gov.fi
Meeri Karlsson, specialsakkunnig, tfn 0295 530 289, meeri.karlsson(at)gov.fi

Beskattning