Hyppää sisältöön
Media

Erityisasiantuntija Markus Rahkola:
Saavutettavuus on edellytys digipalveluiden laajamittaiselle hyödyntämiselle

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 25.4.2017 14.18
Kolumni

Julkisen hallinnon palveluiden digitalisaatio edistää yhdenvertaisuutta ja itsemääräämisoikeuden toteutumista. Suunnittele kaikille -periaate on keskeinen keino toteuttaa esteettömiä ja saavutettavia palveluita ja näin edistää yhdenvertaisuutta ja itsemääräämisoikeutta.

Pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaisesti julkisen sektorin toimintatapoja uudistetaan ja julkisia palveluita digitalisoidaan. Laajamittaisen digitalisaation onnistunut toteutus edellyttää, että suunnittele kaikille -periaate on mukana heti palveluiden suunnitteluprosessin alusta lähtien.

Verkkopalveluiden saavutettavuus on keskeinen edellytys julkisen hallinnon laajamittaisen digitalisaation toteuttamiseksi. Ilman yhdenvertaisia mahdollisuuksia palveluiden käyttöön digitalisaation kautta tavoitellun toiminnan tehostumisen hyötyjä ei saavuteta täysimääräisesti.

Saavutettavuudella parannetaan digitaalisten palveluiden laatua

Suunnittele kaikille -periaatteeseen kuuluu, että loppukäyttäjille tarjottavat asiointitavat ovat toiminnallisesti saavutettavia ja tätä arvioidaan yhdenmukaisesti. Saavutettavuuden teknisten vaatimusten lisäksi tarvitaan palvelumuotoilua ja käytettävyysosaamista toimivien ja saavutettavien palveluprosessien toteuttamiseksi.

Saavutettavuuden teknisen minimitason takaamiseksi on säädetty saavutettavuusdirektiivi (EU 2016/2102).  Sen tavoitteena on varmistaa, että julkisen hallinnon verkkopalvelut ovat kaikille mahdollisimman yhdenvertaiset ja ne täyttävät tietyn minitason vaatimukset.

Saavutettavuusdirektiivin myötä parannamme digitaalisten palvelujen laatua, kun takaamme kaikille toimivat verkkopalvelut. Sivujen täytyy olla toimivat muun muassa ruudunlukuohjelmilla niitä luettaessa ja sisällön pitää olla ymmärrettävää. Näitä voidaan varmistaa jakamalla esimerkiksi PDF-tiedostojen lisäksi sisällöstä myös html-versio ja avaamalla sisällön merkitystä esimerkiksi kuvilla tai audio-visuaalisella materiaalilla.

Saavutettavuusdirektiivi tuli voimaan 22. joulukuuta 2016 ja sen soveltaminen verkkopalveluiden osalta alkaa 23. syyskuuta 2019 alkaen. Saavuttavuusdirektiivin kansallinen toimeenpano käynnistyi valtiovarainministeriössä alkuvuodesta 2017 ja kansalliset päätökset on saatettava voimaan 23. syyskuuta 2018 mennessä.

Kaikille suunnitellut palvelut hyödyttävät kaikkia

Helppokäyttöisistä, toimivista ja saavutettavista verkkopalveluista hyötyvät kaikki käyttäjät. Saavutettavuusdirektiivissä säädetyt tekniset vaatimukset parantavat kaikkien käyttäjien, mutta erityisesti toimintarajoitteista kansalaisten, mahdollisuuksia käyttää julkisia verkkopalveluita.

Toimintavarmat ja standardien mukaiset palvelut mahdollistavat erilaisten palveluiden käyttöön liittyvien apuvälineiden käytön. Tämä lisää etenkin erilaisia apuvälineitä tarvitsevien mahdollisuuksia käyttää myös digitaalisia palveluita ja saada käyttöönsä palveluita, joihin meillä kaikilla on oikeus.

Lue lisää saavutettavuusdirektiivin verkkosivuilta

Markus Rahkola

Erityisasiantuntija
markus.rahkola(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT kärkihankkeet