Hyppää sisältöön
Media

Tillämpandet av skatteavtalet mellan Finland och Spanien skjuts upp

finansministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2016 8.40 | Publicerad på svenska 7.10.2016 kl. 13.02
Pressmeddelande

Det nya skatteavtalet mellan Finland och Spanien kommer inte att tillämpas från och med ingången av 2017. Avtalet kan tillämpas som tidigast från och med 2018.

Avtalsparterna ska enligt avtalet informera varandra om att de genomfört åtgärderna som krävs för att avtalet ska kunna träda i kraft. Finland skickade en sådan notifikation till Spanien i april 2016. Spanien har inte kunnat lämna in någon notifikation eftersom landet saknat en regering som kunde begära parlamentets godkännande för avtalet.

Spaniens notifikation borde ha anlänt till Finland före utgången av september för att avtalet kunde ha trätt i kraft vid ingången av 2017. Avtalet träder nämligen i kraft tre månader efter att den senare notifikationen mottagits, och tillämpningen börjar den första januari det år som följer året då avtalet trätt i kraft.

Skatteavtalet mellan Finland och Spanien undertecknat (pressmeddelande 15.12.2015)

Information

Anders Colliander, konsultativ tjänsteman, tfn 0407508890, anders.colliander(at)vm.fi