Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suomi ja Kreikka ovat päässeet sopimukseen vakuuksista

Valtiovarainministeriö
16.8.2011 12.48
Tiedote -

Suomi ja Kreikka ovat päässeet yhteisymmärrykseen vakuusjärjestelystä. Vakuusjärjestely vaatii vielä muiden euromaiden hyväksynnän.

Suomi on käynyt kesän kuluessa kahdenvälisiä neuvotteluita vakuuksista Kreikan kanssa sekä poliittisella tasolla että virkamiestasolla. Suomi totesi jo aiemmin kesäkuun euroryhmässä, että Suomi voi osallistua euromaiden lisätukemiseen vain sillä ehdolla, että Suomi saa vakuudet euromaiden tukijärjestelyiden riskien kattamiseksi. Sen jälkeen päämieskokous heinäkuussa sopi, että vakuusjärjestely perustetaan.

Vakuusjärjestely on samankaltainen kuin yksityisen sektorin sijoittajien kanssa euroalueen 21.7.2011 huippukokouksen yhteydessä sovittu malli. Kun yksityisen sektorin sijoittajat vaihtavat nykyiset velkakirjansa hyvin pitkäaikaisiksi velkakirjoiksi, saavat sijoittajat uusille velkakirjoille vakuuden. Vakuus sijoitetaan vähäriskisiin arvopapereihin, joille kertyvä tuotto kattaa pitkällä aikavälillä velan pääoman.

Suomen ja Kreikan valtiovarainministerien neuvotteleman sopimuksen mukaisesti Kreikka tallettaa Suomen valtion tilille summan, joka yhdessä sille saatavien korkojen kanssa kattaa pitkällä tähtäimellä Suomen takausta vastaavan lainasumman. Kreikan uuden lainaohjelman suuruus ja samalla Suomen osuus siitä ovat vielä avoimia, koska mm. yksityisen sektorin osallistuminen suuruus tiedetään vasta, kun yksityisen sektorin velkakirjojen vaihto pitkäaikaisiksi velkakirjoiksi on toteutettu. Samoin Kansainvälisen valuuttarahaston lainaosuus (IMF) ei ole vielä tarkentunut. IMF:n osuus Kreikan nykyistä lainaohjelmasta on noin 27 prosenttia. Kreikan kanssa sovitussa vakuusjärjestelyssä nämä epävarmuudet ovat otettu huomioon siten, että talletuksen yhdessä sille saatavien tuottojen kanssa lasketaan kattavan pitkällä aikavälillä Suomen laskennallisen lainaosuuden.

Kun Kreikka on hoitanut kaikki velvoitteensa Euroopan rahoitusvakausvälineelle (ERVV), Kreikka saa sijoituksen alkupääoman sekä sille kertyneen tuoton kokonaisuudessaan takaisin. Jos Suomen
takausvastuu realisoituu Kreikan maksukyvyttömyyden vuoksi, vakuus realisoidaan ennalta sovittavalla menettelyllä.

Vakuusjärjestelyn toteutuminen on Suomelle tärkeä edellytys euroalueen 21.7. pidetyn huippukokouk-sen päätelmien täytäntöönpanolle. Kreikan apupaketin täytäntöönpanon muu valmistelu on käynnissä ja etenee aikataulussa.

Lisätietoja:
alivaltiosihteeri Martti Hetemäki, puh. 09 160 33091
finanssisihteeri Jussi Lindgren, puh. 09 160 34922
erityisavustaja Matti Hirvola puh. 0400 764518

EU