Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kuntaministeri Sirpa Paatero:
Suomi kehittää vahvaa sähköistä kansalaisuutta ja digitaalista henkilöllisyyttä

Valtiovarainministeriö
21.9.2020 12.01
Kolumni

Suomessa on perinteisesti ollut hyvin luotettava ja kattava henkilörekisterijärjestelmä. Julkisen vallan ydintehtäviin on kuulunut tarjota kaikille kansalaisille välineet henkilöllisyytensä todentamiseen, käytännössä siis passi ja henkilökortti.

Suomalaisille tämä on itsestään selvää. Ihan kaikkialla asiat eivät kuitenkaan ole näin simppeleitä. Jotkut meistä ovat saaneet ihmetellä esimerkiksi Britteihin muuttaneiden maanmiestemme kertomuksia siitä, miten henkilöllisyyttä pitää todistella kaasulaskuilla tai muilla erikoisilla menettelyillä, kun tarjolla ei ole yleistä luotettavaa henkilökorttia.

Siinä missä fyysisessä maailmassa valtion takaama henkilöllisyyden todistaminen on meille pitkään ollut itsestäänselvyys, digitaalisessa maailmassa näin ei ole ollut. Verkossa luotettava tunnistautuminen perustuu pääasiassa pankkien asiakastunnuksiin. Varsinaisesti ei siis tunnisteta henkilöä, vaan asiakkuus ja vastaavasti tunnistuksen vastaanottaja luottaa, että pankki on tunnukset myöntäessään tunnistanut luotettavasti asiakkaansa. Tämä on lähempänä sitä, että fyysisessä maailmassa ei olisi henkilöllisyystodistuksia, vaan henkilöllisyys pitäisi todentaa esim. Stockmannin bonuskortilla. Ei siis erityisen kaukana Britannian systeemistä. 

Pankkitunnusten käyttämisen ongelma (sen lisäksi, että se maksaa julkiselle hallinnolle verorahaa) on, että ne ovat sidottu tunnusten myöntäjän asiakkuuteen, eikä kaikilla ole ollut tosiasiallisesti tasaveroisia mahdollisuuksia saada niitä. Nykyinen järjestelmä on ehkä ollut hyväksyttävä niin kauan kuin sähköinen asiointikanava on ollut vaihtoehtoinen ja täydentävä. Tänä päivänä maailma on kuitenkin niin digitalisoitunut, että mahdollisuus luotettavaan sähköiseen tunnistautumiseen alkaa olla edellytys täysipainoiselle osallisuudelle yhteiskunnassa. Sähköisen tunnistautumisen välineiden tulee tämän vuoksi olla saatavilla jokaiselle ja ilman, että niiden saatavuus on sidoksissa mihinkään asiakkuuteen. Tässä ollaan julkisen vallan tehtävien ytimessä.

Sähköinen väline mahdollistaa kaikille monipuoliset palvelut

Valtiovarainministeriössä on tontillani käynnistetty digitaalisen henkilöllisyyden hanke, jota toteutetaan yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön, sisäministeriön, poliisihallituksen ja Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Hankkeen tavoitteena ei ole tuottaa pelkästään sähköistä henkilökorttia tai vain pankkitunnuksia vastaavaa uuttaa välinettä, vaan tarkoitus on edetä kohti seuraava vaihetta sähköisessä tunnistautumisessa. Sähköisestä henkilön yksilöimisestä siirrytään henkilöllisyyttä kuvaavien vahvistettujen tietojen osoittamiseen myös digitaalisessa maailmassa. 

Digitaalisen henkilöllisyyden hankkeen tavoitteena on sähköinen väline, jolla henkilö voi osoittaa henkilöllisyytensä esimerkiksi terveyskeskuksessa, hotellin vastaanotossa ja käyttäessään sähköisiä viranomaispalveluja tai yksityisen palveluntarjoaja palveluja. Välineeseen voisi yhdistää erilaisia viranomaisten todentamia tietoja ja käyttäjä voisi välineellä osoittaa niin täysi-ikäisyyden, ajoneuvon ajo-oikeuden kuin vaikkapa aseenkantoluvan. Tarkoitus on, että jossain vaiheessa myös yksityiset toimijat voisivat yhdistellä todentamiaan tietoja ja palveluita valtion todentaman henkilöllisyyden päälle. Näin käyttäjä voi todentaa ja yhdellä klikkauksella välittää sähköisesti eteenpäin esimerkiksi korkeakoulun tutkintotodistuksen, työtodistuksen tai vaikkapa sen Stockmannin bonuskortin tiedot. Valtion välineen voi myös odottaa olevan ihan eri tavalla käytettävissä rajat ylittävässä asioinnissa kuin nykyisten pankkitunnusten, mikä helpottaisi niin toisen maan viranomaisten kanssa toimimista kuin vaikkapa työluvan hakemista sähköisesti Suomesta. Älylaitteissa käytettävän välineen rinnalla kehitetään samanaikaisesti myös omaa välinettä niille, jotka eivät käytä älylaitteita.

Tarkoitus on siis paitsi varmistaa kaikille edellytykset toimia luotettavasti sähköisessä maailmassa, myös helpottaa ja sujuvoittaa fyysistä asiointia sekä erilaisten korttien ja todistusten hallitsemista arjessa.

Suomi on digitalisaation kärkimaita Euroopassa ja koko maailmassa. Siksi on perusteltua, että olemme etujoukoissa myös tässä asiassa, kehittämässä entistä vahvempaa sähköistä kansalaisuutta ja digitaalista henkilöllisyyttä.

Sirpa Paatero

Kuntaministeri
Twitter: @sirpa_paatero

Digitalisoituminen Julkisen hallinnon ICT Sirpa Paatero Valtiovarainministeriö