Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU-kokoukset
Suomi painottaa EU:n budjetissa talouskasvua, työllisyyttä ja investointeja

Valtiovarainministeriö
16.11.2018 9.27
Tiedote

EU:n jäsenmaat ja parlamentti pyrkivät perjantaina 16. marraskuuta sopuun unionin budjetista ensi vuodelle. Suomi pitää tärkeänä, että talousarvion painopiste siirtyy tukemaan vahvemmin talouskasvua, työllisyyttä ja investointeja.

EU:n jäsenmaat käsittelevät talousarviota budjettineuvoston kokouksessa Brysselissä. Suomea edustaa valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikonen. Samassa yhteydessä kokoontuu sovittelukomitea, jossa neuvosto ja parlamentti etsivät yhteisymmärrystä budjetista.

Suomi korostaa myös turvallisuutta ja ilmastonmuutosta

Suomi katsoo, että talousarvion varojen käytön tulisi olla vaikuttavaa ja pohjautua realistisille tarpeille. Budjetin painopisteen pitäisi siirtyä vahvemmin tukemaan talouskasvua, työllisyyttä ja investointeja.

Lisäksi Suomi painottaa talousarvion kykyä vastata ennakoimattomiin menoihin. Tärkeätä on myös kohdentaa rahoitusta ajankohtaisiin tarpeisiin, kuten ilmastonmuutokseen sekä turvallisuuteen EU:ssa ja sen ulkopuolella.

Tavoitteena kurinalainen budjetointi

Suomen mielestä on keskeistä, että talousarvio noudattaa kurinalaista budjetointia ja hyvän taloushallinnon periaatteita. Suomelle on tärkeää, että sitoumuksissa ja maksuissa noudatetaan rahoituskehyksessä sovittuja maksukattoja. Myös kehysten ulkopuolisten välineiden maksut tulisi sisällyttää maksukattoon.

Suomi pyrkii tämän mukaisesti vaikuttamaan unionin menoihin ja sitä kautta myös Suomen EU-maksujen tasoon.

Taustatietoa EU:n toiminnan rahoituksesta

Lisätietoja:

Valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikonen, puh. 02955 30524, anna-kaisa.ikonen(at)vm.fi
Erityisasiantuntija Mikko Hirvi, puh. 02955 30472, mikko.hirvi(at)vm.fi
Budjettineuvos Seija Kivinen, puh. 02955 30236, seija.kivinen(at)vm.fi

Talouspolitiikka