Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-möten
Finland betonar tillväxt, sysselsättning och investeringar i EU-budgeten

Finansministeriet
16.11.2018 9.27
Pressmeddelande

EU-medlemsländerna och parlamentet söker fredagen den 16 november enighet om unionens budget för nästa år. Det är enligt Finland viktigt att tyngdpunkten i budgeten flyttas mot att stödja tillväxt, sysselsättning och investeringar.

EU-medlemsländerna behandlar budgetpropositionen vid budgetrådets möte i Bryssel. Statssekreterare Anna-Kaisa Ikonen företräder Finland. Förlikningskommittén, där rådet och parlamentet söker enighet om budgeten, sammanträder i samband med mötet.

Finland framhäver också säkerheten och klimatförändringen

Budgetmedlen bör enligt Finland användas på ett effektivt sätt och användningen ska basera sig på realistiska behov. Tyngdpunkten borde förflyttas ännu mera mot stödjandet av tillväxt, sysselsättning och investeringar.

Finland betonar dessutom budgetens förmåga att svara mot oförutsedda utgifter. Det är också viktigt att man riktar finansiering till aktuella behov, såsom klimatförändringen och säkerheten utanför EU.

Disciplinerad budget som mål

Det är enligt Finland väsentligt att budgeten är disciplinerad och att principerna för god ekonomiförvaltning iakttas. Det är viktigt för Finland att åtagandena och betalningarna håller sig till de avgiftstak som överenskommits i samband med budgetramen. Avgifterna för instrument utanför ramarna bör också omfattas av avgiftstaket.

Finland har som mål att påverka unionens utgifter i enlighet med detta och därigenom även nivån på Finlands EU-avgifter.

Finansiering av EU verksamhet

Ytterligare information:

Statssekreterare Anna-Kaisa Ikonen, tfn 02955 30524, anna-kaisa.ikonen(at)vm.fi
Mikko Hirvi, specialsakkunnig, tfn 02955 30472, mikko.hirvi(at)vm.fi
Seija Kivinen, budgetråd, tfn 0295 530 236, seija.kivinen(at)vm.fi

Finanspolitiken