Finansiering av EU verksamhet

Europeiska unionens årliga budgetar baserar sig på mångåriga budgetramar. Ramen anger gränser för den årliga budgeten per utgiftsklass.

Rådet och parlamentet beslutar om budgetens utgiftsnivå i budgetförfarandet. Normalt beslutar rådet om budgetens inkomstgrunder vid ramförhandlingarna. Kommissionen genomför EU-budgeten tillsammans med medlemsstaterna. EU-budgetens utgifter kanaliseras till medlemsstaterna i huvudsak genom budgetens fonder.

Europeiska revisionsrätten svarar för revisionen i EU. Parlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för budgetåret efter rekommendation från rådet.

 

 

Aktuellt

Överenskommelse om EU:s budget
FM
Nyhet 19.11.2019 8.48
Medlemsländerna vill ha en disciplinerad EU-budget
FM
Pressmeddelande 14.11.2019 8.35
Finlands nettobidrag till EU minskade kraftigt i fjol
FM
Pressmeddelande 3.11.2017 15.18
EU-budgeten svarar mot aktuella utmaningar
FM
Nyhet 20.11.2017 11.37
Finland poängterar aktuella behov i EU-budgeten
FM
Pressmeddelande 16.11.2017 8.20