FI SV

Finansiering av EU verksamhet

Europeiska unionens årliga budgetar baserar sig på mångåriga budgetramar. Ramen anger gränser för den årliga budgeten per utgiftsklass.

Rådet och parlamentet beslutar om budgetens utgiftsnivå i budgetförfarandet. Normalt beslutar rådet om budgetens inkomstgrunder vid ramförhandlingarna. Kommissionen genomför EU-budgeten tillsammans med medlemsstaterna. EU-budgetens utgifter kanaliseras till medlemsstaterna i huvudsak genom budgetens fonder.

Europeiska revisionsrätten svarar för revisionen i EU. Parlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för budgetåret efter rekommendation från rådet.

 

 

Aktuellt

Kommunekonomiprogrammet 2021 har publicerats
FM
Pressmeddelande 5.10.2020 12.36
Preliminär överenskommelse om EU-budgeten
FM
Pressmeddelande 7.12.2020 11.06
Ålands ekonomi stärks
FM
Pressmeddelande 19.3.2020 13.39
Finansministeriets budgetförslag för 2021 publicerat
FM
Pressmeddelande 13.8.2020 8.59
Medlemsländerna vill ha en disciplinerad EU-budget
FM
Pressmeddelande 14.11.2019 8.35