Finansiering av EU verksamhet

Europeiska unionens årliga budgetar baserar sig på mångåriga budgetramar. Ramen anger gränser för den årliga budgeten per utgiftsklass.

Rådet och parlamentet beslutar om budgetens utgiftsnivå i budgetförfarandet. Normalt beslutar rådet om budgetens inkomstgrunder vid ramförhandlingarna. Kommissionen genomför EU-budgeten tillsammans med medlemsstaterna. EU-budgetens utgifter kanaliseras till medlemsstaterna i huvudsak genom budgetens fonder.

Europeiska revisionsrätten svarar för revisionen i EU. Parlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för budgetåret efter rekommendation från rådet.

 

 

Aktuellt

Kommunekonomiprogrammet för 2022 har publicerats

FM
Pressmeddelande 27.9.2021 12.04

Kommunekonomiprogrammet 2021 har publicerats

FM
Pressmeddelande 5.10.2020 12.36

Preliminär överenskommelse om EU-budgeten

FM
Pressmeddelande 7.12.2020 11.06

Ålands ekonomi stärks

FM
Pressmeddelande 19.3.2020 13.39

Finansministeriets budgetförslag för 2021 publicerat

FM
Pressmeddelande 13.8.2020 8.59