Finansiering av EU verksamhet

Europeiska unionens årliga budgetar baserar sig på mångåriga budgetramar. Ramen anger gränser för den årliga budgeten per utgiftsklass.

Rådet och parlamentet beslutar om budgetens utgiftsnivå i budgetförfarandet. Normalt beslutar rådet om budgetens inkomstgrunder vid ramförhandlingarna. Kommissionen genomför EU-budgeten tillsammans med medlemsstaterna. EU-budgetens utgifter kanaliseras till medlemsstaterna i huvudsak genom budgetens fonder.

Europeiska revisionsrätten svarar för revisionen i EU. Parlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för budgetåret efter rekommendation från rådet.

 

 

Aktuellt

Kommunekonomiprogrammet 2021 har publicerats

FM
Pressmeddelande 5.10.2020 12.36

Preliminär överenskommelse om EU-budgeten

FM
Pressmeddelande 7.12.2020 11.06

Ålands ekonomi stärks

FM
Pressmeddelande 19.3.2020 13.39

Finansministeriets budgetförslag för 2021 publicerat

FM
Pressmeddelande 13.8.2020 8.59