FI SV

Finansiering av EU verksamhet

Europeiska unionens årliga budgetar baserar sig på mångåriga budgetramar. Ramen anger gränser för den årliga budgeten per utgiftsklass.

Rådet och parlamentet beslutar om budgetens utgiftsnivå i budgetförfarandet. Normalt beslutar rådet om budgetens inkomstgrunder vid ramförhandlingarna. Kommissionen genomför EU-budgeten tillsammans med medlemsstaterna. EU-budgetens utgifter kanaliseras till medlemsstaterna i huvudsak genom budgetens fonder.

Europeiska revisionsrätten svarar för revisionen i EU. Parlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för budgetåret efter rekommendation från rådet.

 

 

Aktuellt

Ålands ekonomi stärks
FM
Pressmeddelande 19.3.2020 13.39
Finansministeriets budgetförslag för 2021 publicerat
FM
Pressmeddelande 13.8.2020 8.59
Medlemsländerna vill ha en disciplinerad EU-budget
FM
Pressmeddelande 14.11.2019 8.35