FI SV

Finansiering av EU verksamhet

Europeiska unionens årliga budgetar baserar sig på mångåriga budgetramar. Ramen anger gränser för den årliga budgeten per utgiftsklass.

Rådet och parlamentet beslutar om budgetens utgiftsnivå i budgetförfarandet. Normalt beslutar rådet om budgetens inkomstgrunder vid ramförhandlingarna. Kommissionen genomför EU-budgeten tillsammans med medlemsstaterna. EU-budgetens utgifter kanaliseras till medlemsstaterna i huvudsak genom budgetens fonder.

Europeiska revisionsrätten svarar för revisionen i EU. Parlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för budgetåret efter rekommendation från rådet.

 

 

Aktuellt

Ålands ekonomi stärks
FM
Pressmeddelande 19.3.2020 13.39
Medlemsländerna vill ha en disciplinerad EU-budget
FM
Pressmeddelande 14.11.2019 8.35
Överenskommelse om EU:s budget
FM
Nyhet 19.11.2019 8.48