Finansiering av EU verksamhet

Europeiska unionens årliga budgetar baserar sig på mångåriga budgetramar. Ramen anger gränser för den årliga budgeten per utgiftsklass.

Rådet och parlamentet beslutar om budgetens utgiftsnivå i budgetförfarandet. Normalt beslutar rådet om budgetens inkomstgrunder vid ramförhandlingarna. Kommissionen genomför EU-budgeten tillsammans med medlemsstaterna. EU-budgetens utgifter kanaliseras till medlemsstaterna i huvudsak genom budgetens fonder.

Europeiska revisionsrätten svarar för revisionen i EU. Parlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för budgetåret efter rekommendation från rådet.

 

 

Aktuellt

Överenskommelse om EU:s budget

FM
Pressmeddelande 16.11.2021 10.37

Finland vill ha en återhållsam EU-budget

FM
Pressmeddelande 11.11.2021 7.43

Preliminär överenskommelse om EU-budgeten

FM
Pressmeddelande 7.12.2020 11.06

Medlemsländerna vill ha en disciplinerad EU-budget

FM
Pressmeddelande 14.11.2019 8.35

Överenskommelse om EU:s budget

FM
Nyhet 19.11.2019 8.48