Hyppää sisältöön
Media

Suomi raportoi EU:lle sote-uudistuksesta, työmarkkinoiden uudistamisesta ja kilpailun lisäämisestä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 28.4.2017 11.22
Tiedote

Hallitus on raportoinut EU:lle Suomen rakenteellisista uudistuksista. Uudistukset vastaavat EU:n neuvoston maakohtaisiin suosituksiin, jotka koskevat muun muassa työmarkkinoiden uudistamista ja kilpailun edistämistä.

Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto antaa vuosittain kaikille jäsenmaille suosituksia, joilla pyritään ohjaamaan kansallista talouspoliittista päätöksentekoa. Jäsenmaat raportoivat toimistaan EU:lle toimittamalla vakausohjelman ja kansallisen uudistusohjelman.

Hallitus hyväksyi Suomen kansallisen uudistusohjelman torstaina 27. huhtikuuta. Hallitus raportoi julkisesta taloudesta vakausohjelmassa, joka julkaistiin 28. huhtikuuta osana julkisen talouden suunnitelmaa.

Työvoimapalveluja tehostettu, liikennemarkkinoita avataan

Hallitus kertoo Eurooppa 2020 -ohjelmassaan muun muassa seuraavaa:

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelu etenee suunnitellusti.
  • Julkisen sektorin tehtävien ja velvoitteiden karsiminen on osoittautunut odotettua vaikeammaksi, mutta työ jatkuu edelleen.
  • Hallitus on pyrkinyt vahvistamaan Suomen kilpailukykyä muun muassa kilpailukykysopimuksella ja työlainsäädännön muutoksilla. Osa näistä on vielä työn alla.
  • Hallitus on uudistanut työmarkkinoita myös muuttamalla työttömyysturvaa ja tehostamalla työvoimapalveluja. Erityisesti on edistetty nuorten työllistymistä ja maahanmuuttajien kotoutumista.
  • Kilpailua hallitus on edistänyt esimerkiksi purkamalla vähittäiskaupan sääntelyä ja avaamalla liikennemarkkinoita.

EU:n komissio julkistaa toukokuussa esityksensä maakohtaisiksi suosituksiksi seuraaville 12–18 kuukaudelle ja arvioi vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamista. Komission kanssa käytävä vuoropuhelu on osa talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa.

Tavoitteet työllisyydelle ja ilmastotoimille

Suositukset ja kansallinen uudistusohjelma liittyvät kasvu- ja työllisyysstrategiaan, jonka EU hyväksyi vuonna 2010. Strategiassa asetetaan myös EU:n tavoitteet työllisyydelle, tutkimus- ja kehitysmenoille, ilmastotoimille, koulutukselle ja köyhyyden poistamiselle.

Jokainen jäsenvaltio asettaa vastaavat kansalliset tavoitteet. Hallitus kertoo Eurooppa 2020 -ohjelmassaan, mihin toimin se on ryhtynyt näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sidosryhmiä osallistetaan

Hallitus kertoo kansallisessa uudistusohjelmassa, että merkittävien uudistusten valmistelussa hyödynnetään nykyään laajasti sidosryhmien asiantuntemusta. Näin on tehty esimerkiksi sote- ja maakuntauudistuksen sekä kaupan alan sääntelyn ja liikennejärjestelmän uudistamisen valmistelussa. Osallistamisen lisääminen vastaa toiveisiin sidosryhmien mukaan ottamisesta jo varhaisessa vaiheessa.

Suomen kansallinen uudistusohjelma, kevät 2017

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2018-2021 (Uusimmat julkaisut)

Eurooppa 2020 -strategia (komission sivut, englanniksi)
Suomelle annetut suositukset kokonaisuudessaan (EU:n sivut)
Talouspolitiikan EU-ohjausjakso (neuvoston sivut)

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Jenni Pääkkönen, puh. 02955 30804, jenni.paakkonen(at)vm.fi

Finanssineuvos Marketta Henriksson, puh. 02955 30441 marketta.henriksson(at)vm.fi