Hyppää sisältöön
Media

Digi arkeen -neuvottelukunta
Digi arkeen -syksy: seminaari, Nettiä ikä kaikki, ministeritapaaminen

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2018 14.45
Uutinen

Digi arkeen -neuvottelukunnan toiminta-ajatuksena on edistää viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan välistä vuoropuhelua ja edistää sitä, että digitalisaation tuomat mahdollisuudet palvelisivat kaikkia tasavertaisesti.

Digi arkeen -neuvottelukunta on toisen toimintasyksynsä aikana tukenut tätä useilla tavoilla.

Seminaari Eettinen digiarki syntyy vuoropuhelussa

Digi arkeen -neuvottelukunta järjesti 29.11.2018 viranomaisille ja kansalaisyhteiskunnalle suunnatun seminaarin, jossa pohdittiin mistä syntyy oikeudenmukainen digiarki. Seminaarin yhteydessä oli digitori, jossa useat järjestöt esittelivät toimintaansa.

Vuoropuhelu yli sektorirajojen on tarpeen, jotta teknologia palvelisi Suomea ja sen asukkaita eettisesti. Seminaarissa käytiin keskustelua siitä mitä viranomaisilta ja kansalaisyhteiskunnalta vaaditaan, jotta digitalisaatio ei vaarantaisi osallisuutta. Keskustelussa nousi esiin muun muassa, että digitalisaation vaikutus syrjäytymiseen ei ole yksinkertainen ikäkysymys, vaan siihen vaikuttavat myös esimerkiksi koulutus ja sosioekonominen asema.

Löydät seminaarin esitykset neuvottelukunnan kotisivulta ja seminaarin esiintyjäkohtaiset videotaltioinnit YouTubesta:

Marianne Heikkilä ja Johanna Nurmi: Tervetuloa
Anu Vehviläinen: Avajaissanat
Pekka Räsänen: Pidetään jokainen digikelkassa
Paneeli, juontaja Sami Älli: Saavutettavuus – ihmisoikeus ja mahdollisuus
Riikka Kämppi: Kansalaisyhteiskunta muutosvoimana digitaalisessa maailmassa
Raija Koivisto ja Petri Takala: Eettinen tekoäly hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn edistäjänä Suomessa
Päivi Nerg: Osallisuus ja luottamus – julkisen sektorin kehityksen punainen lanka
Marianne Heikkilä: Lopetussanat

Tapaaminen ministeri Vehviläisen kanssa

Digi arkeen -neuvottelukunnan vuoden neljännessä kokouksessa 14. marraskuuta vieraili neuvottelukunnan asettaja kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen sekä valtiovarainministeriön JulkICT-osaston johtaja Anna-Maija Karjalainen ja yksikön päällikkö Maria Nikkilä. Ministeriä kiinnosti kuulla minkälaisia ajatuksia ja kehitysideoita neuvottelukunnan jäsenillä oli osallisuuden varmistamiseksi digitaalisesti kehittyvässä yhteiskunnassa.

Ylen yhteistyökumppanina Nettiä ikä kaikki -kampanjassa

Yleisradio järjesti 13.8.-9.9.2018 Nettiä ikä kaikki -kampanjan suomalaisten digitaitojen parantamiseksi. Kampanja koostui haasteesta ja kirjastokiertueesta ja niitä tukevista mediasisällöistä. Digi arkeen -neuvottelukunta ja valtiovarainministeriö osallistuivat yhteistyökumppaneina kiertueen suunnitteluun ja toteutukseen.

Neuvottelukunnalle yhteistyö Yleisradion kanssa oli linjassa neuvottelukunnan toiminta-ajatuksen kanssa käydä vuoropuhelua yli sektorirajojen. Neuvottelukunnan ja Ylen yhteinen päämäärä – ehkäistä digitalisaatiosta syntyvää eriarvoisuutta ja syrjäytymistä – toimi luontevana yhteistyön kulmakivenä.

Nettiä ikä kaikki -loppuraportti
Uutinen 14.8.2018: Ylen Nettiä ikä kaikki -kampanjassa voi tutustua digitukeen ja digipalveluihin

Digi arkeen -neuvottelukunta aloitti toimintansa 8.3.2017. Neuvottelukunnan jäseniä ovat 18 kansalaisjärjestöedustajaa, neljä tutkijaa sekä edustajat oikeusministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä ja valtiovarainministeriöistä. Neuvottelukunnan kokouksista tehdyt videot ovat katsottavissa valtiovarainministeriön YouTube-kanavalla ja kokouspöytäkirjat ovat luettavissa osoitteessa vm.fi/digi-arkeen-neuvottelukunta. Neuvottelukunnan blogit löytyvä sivustolta Suomidigi.fi.

Huomio. Otsikkoa muutettu 17.12.2018 klo 15:49

Anu Vehviläinen Digitalisoituminen Julkisen hallinnon ICT