Hoppa till innehåll
Media

Digi i vardagen -delegationen
Delegationens höst: seminarium, Aldrig för sent att surfa, ministermöte

finansministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2018 14.45 | Publicerad på svenska 17.12.2018 kl. 16.15
Nyhet

Digi i vardagen -delegationen har som verksamhetsidé att främja dialogen mellan myndigheter och medborgarsamhället och att möjligheterna med digitaliseringen ska betjäna alla medborgare på ett likvärdigt sätt.

Digi i vardagen -delegationen har stött detta mål på flera olika sätt under sin andra verksamhetshöst.

Seminarium: en etisk digital vardag skapas genom dialog

Digi i vardagen -delegationen ordnade den 29 november 2018 ett seminarium åt myndigheter och medborgarsamhället, där man behandlade temat rättvis digital vardag. I samband med seminariet ordnades det även ett digitalt torg där flera organisationer presenterade sin verksamhet.

För att tekniken ska betjäna Finland och dess invånare på ett etiskt sätt behövs sektorsövergripande dialog. Vid seminariet diskuterade man vad som krävs av myndigheter och medborgarsamhället för att digitaliseringen inte ska äventyra delaktigheten. Debattörerna framförde bland annat att digitaliseringens inverkan på utslagning inte endast är en åldersfråga utan att den också påverkas av andra saker, såsom utbildningen och den socioekonomiska ställningen.

Seminariepresentationerna finns på delegationens webbplats och de uppträdarspecifika, finskspråkiga inspelningarna på YouTube:
 

Möte med minister Vehviläinen

Digi i vardagen -delegationen fick under årets fjärde möte som ordnades den 14 november besök av kommun- och reformminister Anu Vehviläinen, som tillsatt delegationen, samt av avdelningsdirektören Anna-Maija Karjalainen och enhetschefen Maria Nikkilä från finansministeriets JulkICT-avdelning. Ministern var intresserad av delegationsmedlemmarnas tankar och utvecklingsidéer om hur man kunde säkerställa delaktigheten i ett samhälle som utvecklas digitalt.

Yles samarbetspart i kampanjen Aldrig för sent att surfa

Yle ordnade 13.8.-9.9.2018 kampanjen Aldrig för sent att surfa för att förbättra finländarnas digitala färdigheter. Kampanjen bestod av en utmaning och en biblioteksturné och innehåll som stödjer dem. Digi i vardagen -delegationen och finansministeriet deltog i planeringen och genomförandet av turnén i egenskap av samarbetsparter.

Samarbetet med Yle står i linje med delegationens verksamhetsidé, att föra en sektorsövergripande dialog med olika parter. Delegationens och Rundradions gemensamma mål – att förebygga ojämställdhet och utslagning som beror på digitalisering – utgör en naturlig hörnsten för samarbetet.

Digi i vardagen -delegationen inledde sin verksamhet den 8 mars 2017. Medlemmarna i delegationen består av 18 företrädare för medborgarorganisationer, fyra forskare samt företrädare för justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt finansministeriet. Videorna från delegationens möten kan ses på finansministeriets YouTube-kanal och mötesprotokollen kan läsas på vm.fi/digi-arkeen-neuvottelukunta. Delegationens blogginlägg finns på Suomidigi.fi.

Anu Vehviläinen Digitalisoituminen Offentliga förvaltningens ICT