Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tiedonhallintalain täytäntöönpanon viestintään ollaan tyytyväisiä

Valtiovarainministeriö
17.4.2020 13.10
Tiedote

Vuoden 2020 alusta voimaan tulleen tiedonhallintalain sisällön läpikäyntiä varten valtiovarainministeriö järjesti alueellisen koulutuskierroksen sekä laajan verkkosivuston erilaisille koulutusmateriaaleille.

Koulutustilaisuuksien sisältö koostui kolmesta eri kokonaisuudesta: tiedonhallinnan järjestäminen ja johdon vastuut, tietoturvallisuusvaatimukset viranomaistoiminnassa sekä asianhallinta ja palveluiden tiedonhallinta. Erityisesti kunnille, kuntayhtymille, sairaanhoitopiireille, yliopistoille ja ammattikorkeakouluille sekä valtion virastoille ja laitoksille suunnatuille koulutustilaisuuksille oli runsaasti kysyntää, minkä vuoksi Helsingissä päädyttiin järjestämään kaksi tilaisuutta.

Koulutustilaisuudet ehdittiin järjestää 14 kaupungissa ennen hallituksen suositusta perua yleisötilaisuudet. Tiedonhallintalautakunta tulee järjestämään kevään koulutuskierrokselta peruuntuneet koulutustilaisuudet myöhemmin, kun yleisötilaisuuksia on taas mahdollista järjestää.

Koulutuskierroksella monet kysymykset koskivat julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan antamia suosituksia esimerkiksi tiedonhallintamallista, asiakirjajulkisuuskuvauksen laatimisesta ja turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen käsittelystä. Hyväksytyt suositukset ovat saatavilla tiedonhallintalautakunnan verkkosivulla. Useissa organisaatioissa pohditaan samoja asioita tiedonhallintalain velvoitteisiin liittyen, joten organisaatioita kannustettiin yhteistyöhön ja verkostoitumiseen.

Kolmen eri koulutustilaisuuden osallistujille lähetettiin palautekysely, jolla kartoitettiin näkemyksiä tiedonhallintalain täytäntöönpanon viestinnän ja koulutusten onnistumisesta sekä koulutustilaisuuksien sisällön osuvuudesta ja ymmärrettävyydestä. Kyselyn tulosten perusteella valtiovarainministeriön viestintä ja koulutus tiedonhallintalain täytäntöönpanoon liittyen on ollut onnistunutta. Vastaajista jopa yli 80 % oli tutustunut tiedonhallintalain täytäntöönpanon verkkosivuun ja myös webinaaritarjontaan oltiin pääosin tyytyväisiä. Koulutustilaisuuksien sisältö sai kiitosta ja tilaisuuksissa käsitellyt asiat koettiin ymmärrettävinä.

Helsingin koulutustilaisuudesta 26.2.2020 on julkaistu tekstitetty tallenne valtiovarainministeriön YouTube-kanavalla.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Tanja Stormbom, p. 02955 30136, tanja.stormbom(at)vm.fi