Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommunikationen om verkställigheten av informationshanteringslagen får gott betyg

Finansministeriet
17.4.2020 13.10
Pressmeddelande

Finansministeriet ordnade en regional utbildningsturné och en omfattande webbplats för olika utbildningsmaterial för genomgången av innehållet i informationshanteringslagen som trädde i kraft vid ingången av 2020.

Innehållet i utbildningarna bestod av tre olika helheter: ordnandet av informationshantering och ledningens ansvar, informationssäkerhetskrav i myndighetsverksamheten samt ärendehantering och informationshantering i fråga om tjänsterna. Efterfrågan på utbildningar som riktades särskilt till kommuner, samkommuner, sjukvårdsdistrikt, universitet och yrkeshögskolor samt statliga ämbetsverk och inrättningar var stor, och därför beslöt man att ordna två tillställningar i Helsingfors.

Utbildningar ordnades i 14 städer innan regeringen rekommenderade att offentliga tillställningar skulle ställas in. Informationshanteringsnämnden kommer att ordna de inställda utbildningarna senare när det åter är möjligt att ordna offentliga tillställningar.

Under utbildningsturnén gällde många frågor rekommendationerna från den offentliga förvaltningens informationshanteringsnämnd t.ex. om informationshanteringsmodellen, utarbetandet av en beskrivning av handlingars offentlighet och behandlingen av säkerhetsklassificerade handlingar. De godkända rekommendationerna finns tillgängliga på informationshanteringsnämndens webbplats. Flera organisationer funderar på samma frågor i anslutning till förpliktelserna enligt informationshanteringslagen, och därför uppmuntrades organisationerna till samarbete och nätverkande.

Deltagarna i tre olika utbildningar fick en responsenkät med vars hjälp man kartlade synpunkter på hur kommunikationen och utbildningarna om genomförandet av informationshanteringslagen har lyckats samt hur träffande och begriplig innehållet i utbildningarna är. Enligt enkätresultaten har finansministeriets kommunikation och utbildning i anslutning till verkställigheten av informationshanteringslagen varit lyckad. Av dem som svarade hade upp till 80% bekantat sig med webbplatsen om verkställigheten av informationshanteringslagen, och största delen var också nöjd med webbseminariets innehåll. Innehållet i utbildningarna fick beröm och de frågor som behandlades vid tillställningarna upplevdes vara begripliga.

En inspelning av utbildningsmötet i Helsingfors publicerades 26.2.2020 på finansministeriets YouTube-kanal.

Ytterligare information:

Tanja Stormbom, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30136, tanja.stormbom(at)vm.fi