Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tulliin kehittämisohjelma - pääjohtaja Hartikaiselle vakava huomautus

Valtiovarainministeriö 10.2.2015 10.24
Tiedote

Tullin asioista vastaava ministeri Päivi Räsänen antoi Tullin virkavapaalla olevalle pääjohtaja Antti Hartikaiselle vakavan huomautuksen tiistaina 10. helmikuuta. Esityksen huomautuksesta teki valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki.

Hartikainen toimi pääjohtajana 1.5.2012–7.4.2013 ja on virkavapaalla 8.4.2013–31.5.2015. Hartikainen palaa pääjohtajaksi 1.6.2015.

Valtiovarainministeriön arvion pohjana on Tullin selvitystyöryhmän raportti (19.1.2015), Tullin vt. pääjohtajan Leo Nissisen antama selvitys (30.10.2014) sekä pääjohtaja Hartikaisen kirjallisesti ja suullisesti antamat selvitykset. Hartikaisen toimia arvioitiin pääjohtajana ja virkavapauden aikana.

Virkamiesoikeudellinen arviointi koski selvitysryhmän esiin nostamia kolmea huomiota:

  • puolison rekrytointiin liittyviä toimia
  • Tullin johdon toimintaan puuttumista virkavapaan aikana
  • julkisuudessa esiintymistä

Valtiovarainministeriö teki käytettävissä olevan tiedon pohjalta huolellisen juridisen punninnan sekä keskusteli asiasta oikeuskanslerin kanssa. Valtiovarainministeriön selvityksen mukaan Hartikainen ei puuttunut puolisonsa rekrytointiin. Sen sijaan Hartikainen toimi moitittavasti arvostellessaan alaistaan julkisuudessa epäasiallisella tavalla. Ministeri päätyi tästä syystä antamaan Hartikaiselle vakavan huomautuksen. Hartikaiselle on annettu hyvän hallinnon edellyttämä toimintaohje. Tullin johtamista tuetaan käyttäen hyväksi työterveyshuoltoa ja ulkopuolista työyhteisökonsulttia.

Lisäksi ministeriö edellyttää, että Tullissa käynnistetään kehittämisohjelma, joka perustuu selvitysryhmän raportissaan esiin nostamiin huomioihin. Kehittämisohjelmalla valtiovarainministeriö ohjaa ja kannustaa Tullia kehittämään omaa toimintakulttuuriaan, johtamistaan ja rekrytointikäytäntöjä. Tulli tiedottaa asiasta tarkemmin kehitysohjelman käynnistyttyä.

– Tämä asia on nyt huolellisen harkinnan jälkeen saatu päätökseen. Olen käynyt keskustelut asiasta pääministerin, valtiovarainministerin ja oikeuskanslerin kanssa. Olen antanut pääjohtaja Hartikaiselle vakavan huomautuksen, mutta hän ei ole menettänyt valtioneuvoston luottamusta toimia Tullin pääjohtajana. Olen tyytyväinen, että Hartikainen on julkisesti pahoitellut lausuntojensa harkitsemattomuutta. Tullilla on yhteiskunnassamme merkittävä tehtävä, joka ei saa häiriintyä. Valtiovarainministeriö antaa kaiken tässä tilanteessa tarvittavan tuen Tullille, ministeri Räsänen toteaa.

– Prosessi ei ole ollut helppo, ja asioiden puiminen julkisuudessa on ollut ikävää erityisesti Tullin henkilökunnalle. Selvitysprosessin aikana on noussut esiin asioita, joihin puuttumalla voidaan kehittää Tullin henkilöstön työhyvinvointia ja tuloksellisuutta entisestään. Näihin liittyen Tullin johdolle annetaan toimintaohjeet. Lisäksi laadimme pääjohtaja Hartikaiselle uuden johtamissopimuksen, jossa määritellään kehittämisohjelman tavoitteet ja aikataulu. Tullissa tarvitaan nyt kaikkien panosta hyvän työilmapiirin rakentamiseksi, sanoo valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki.

Oikeudellinen arviointi koskien Tullin pääjohtaja Antti Hartikaista 9.2.2015

Tullin selvitysryhmän raportti 19.1.2015

Tullin pääjohtaja Leo Nissisen selvitys 30.10.2014 (sisältää kaksi liitettä)

Tulli on valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto. Valtiovarainministeriö vastaa Tullin tulosohjauksesta. Ministerien välinen työnjako muuttui 26.9.2014 siten, että ministeri Päivi Räsänen vastaa nykyisin Tullin asioista valtiovarainministeriössä.

Lisätietoja:

valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki p. 02955 30292, [email protected]

viestintäjohtaja Liinu Lehto p. 02955 30221, [email protected]

ministeri Räsäsen erityisavustaja Soili Haverinen gsm. 050 4560982, [email protected]

Ministeriö