Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työ 2.0 - tiedot, taidot ja osaaminen fiksumpaan käyttöön

Valtiovarainministeriö
19.12.2016 13.00
Kolumni

Valtionhallinnossa uudistetaan nyt kovaa vauhtia virkamiesten tapoja tehdä töitä. Työ 2.0 -prosessi käynnistyi noin vuosi sitten valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin, Senaatin ja Valtorin yhteistyönä ja se on saanut mukaansa innostuneen joukon virastoja ja virkamiehiä valtiohallinnosta. Konsernitasolta annetaan nyt vahvasti lupa ”tehdä fiksummin”.

Uusi työ tarvitsee uudet mittarit

Työ 2.0:ssa luodaan yhdessä valtion virastojen kanssa käytäntöjä, jotka poistavat fiksun työn tekemisen esteitä. Esteitä ovat mm. turhaa byrokratiaa ylläpitävät toimintamallit sekä käyttäytymisohjeet, jotka eivät perustu keskinäiseen luottamukseen. Valmistelussa oleva Työ 2.0 -mittaristo auttaa muuttamaan työtapoja suunnaten toimintaa virastorajat ylittäviin asiakaskohtaamisiin, katsoo tulevaan sekä mittaa muutosta reaaliaikaisesti ja ymmärrettävästi. Visuaalisuus, yhdessä oppiminen sekä kaikkien osapuolten osallistuminen kehittämiseen ovat tärkeitä Työ 2.0 -mittariston kriteereitä.

Tuottavuuden malli koostuu uusista tavoista toimia

Työ 2.0 uudistaa valtionhallinnon toimintatapoja seuraavalla visiolla: ”Tekemällä fiksusti töitä saamme aikaan enemmän vähemmällä. Tästä hyötyvät sekä asiakkaat että koko työyhteisö. Säästämme aikaa, rahaa ja hermoja”. Työ ei ole paikka mihin mennään vaan se, mitä tehdään. Pysyvien organisaatiorakenteiden merkitys vähenee samalla kun työ siirtyy yhä enemmän tehtäväksi erilaisissa verkostoissa. Työ 2.0:ssa uudelleentarkastelun ja kehittämisen kohteena on koko setti: johtaminen, toimintatavat, osaaminen, työympäristöt sekä uuden teknologian hyödyntäminen.  

Työ 2.0 luo pohjaa digitalisaatiossa onnistumiselle

Digitalisaatio muuttaa työn tekemistä.  Kyse on ajattelu- ja toimintatavan muuttamisesta, jota tuetaan uutta teknologiaa hyödyntämällä. Meiltä vapautuu aikaa oleelliseen: uusien ratkaisujen synnyttämiseen vuorovaikutuksessa toistemme kanssa - tietoa ja osaamista jakamalla, yhdessä uutta oppimalla. Jokainen voi tehostaa omaa työtään kysymällä: Miksi teen tätä juuri näin? Miksi täällä? Miten ja keiden kanssa voisin saada enemmän aikaan, kenties uusia tulokulmia asiaan?

Kokeilemalla oppii uutta

Meillä on lupa kokeilla. Parhaimmillaan virkamies toimii asiakaslähtöisenä ja luovana ongelmanratkaisijana, joka ottaa vastuuta myös ”oman tonttinsa” rajojen yli. Työ 2.0 rohkaisee valtion virkamiehiä ja työyhteisöjä kokeilemaan uusia käytäntöjä. Tiedot kokeiluista pyydämme osoitteeseen työ2.0(at)m.fi. Rohkeimmat paljastukset ja villeimmät kokeilut palkitsemme ValtioExpossa keväällä 2017.

Virpi Einola-Pekkinen
kehittämispäällikkö

@VEinolaPekkinen

#työ2.0

Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT Ministeriö Valtio työnantajana